Seminārs par zālāju novērtēšanas iespējām ar attālās izpētes tehnoloģijām

12.aprīlī Vidzemes koncertzālē “Cēsis” norisinājās Vides risinājumu institūta (VRI) rīkotais seminārs “Zālāju novērtēšanas iespējas ar attālās izpētes tehnoloģijām”. Tā mērķis bija caur VRI pieredzi Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) projektā SentiGrass iepazīstināt zālāju īpašniekus, apsaimniekotājus un citus interesentus ar šī brīža attālās izpētes sasniegumiem zālāju novērtēšanā un monitoringā.

Lai noskaidrotu zālāju nozīmi un stāvokli Latvijā, semināra sākumā sugu un biotopu eksperte Maija Medne iepazīstināja ar zālāju ekosistēmu pakalpojumiem. VRI vadošais pētnieks Dainis Jakovels un pētnieks Agris Brauns sniedza ieskatu zālāju novērtēšanā attālās izpētes datos: radara un optisko satelītu datu sniegtā informācija, zālāju un kultūraugu klasifikācija, aršanas gadījumu detektēšana, biomasas, invazīvo sugu detektēšana u.c. Pēc tam VRI pārstāvji iepazīstināja ar Copernicus Zemes novērošanas programmas brīvpieejas datiem un pakalpojumiem, datu apstrādes rīkiem, kā arī labās prakses piemēriem Latvijā un pasaulē. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas zinātnes un inovāciju vecākais eksperts Kaspars Karolis stāstīja par EKA Eiropas sadarbības valstu plāna piedāvātajām atbalsta iespējām.

Semināra prezentācijas:

Seminārs tika rīkots Eiropas Kosmosa aģentūras programmas “Eiropas sadarbības valstu plāns” atbalstītā projekta "Zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze Eiropas Kosmosa aģentūras Sentinel-1 un Sentinel-2 satelītu datos (SentiGrass)" ietvaros. Seminārā paustais viedoklis nekādā veidā nevar tikt uzskatīts par EKA oficiālo viedokli.

Vairāk par SentiGrass projektu.