Sentinel satelītu flotes jaunākais papildinājums – Sentinel-6 Michael Freilich

21. novembrī Zemes orbītā veiksmīgi nonācis jau astotais  Zemes novērošanas programmas Copernicus Sentinel satelītu flotes pavadonis – Sentinel-6 Michael Freilich. 

"Sentinel

Sentinel-6 Michael Freilich satelīts veiks precīzus jūras līmeņa un temperatūras izmaiņu mērījumus, piegādājot informāciju par klimata pārmaiņu ietekmi. Sentinel-6 izdevies palaist orbītā, pateicoties veiksmīgai sadarbībai starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV). Sadarbībā iesaistīti vairāki partneri: Eiropas Kosmosa aģentūra, Eiropas Komisija, Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT), ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas (NASA), SpaceX un citi.

Vairāk par Sentinel-6 Michael Freilich satelīta sniegtajām iespējām un veiksmīgo sadarbību starp Eiropas Savienības un Amerikas Savienotajām Valstīm iespējams uzzināt ŠEIT.

"Satellīta

Sentinel-6 Michael Freilich satelīts ir pirmais no trim gaidāmajiem Sentinel Zemes novērošanas satelītu flotes papildinājumiem. Pirmais flotes satelīts Sentinel-1A nonāca orbītā 2014. gadā, bet kopumā līdz 2030. gadam plānots orbītā nogādāt 20 Sentinel satelītus. Tuvākajā nākotnē Eiropas Kosmosa aģentūra plāno Zemes orbītā nogādāt vēl divus satelītus – Sentinel-4 un Sentinel-5. Šie satelīti piegādās datus, kas izmantojami klimata pārmaiņu un gaisa kvalitātes novērtēšanai un modelēšanai.

Vairāk par gaidāmajiem Sentinel Zemes novērošanas satelītu flotes papildinājumiem iespējams uzzināt ŠEIT.

Copernicus ir ambiciozākā Zemes novērošanas programma pasaulē. Tās ietvaros izveidota Zemes novērošanas satelītu flote “Sentinel”. Pateicoties šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām, Copernicus nodrošina aktuālus brīvpieejas datus un informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras, okeānu ekosistēmām, atmosfēru, drošību, ārkārtas situācijām un klimata pārmaiņām. Vides risinājumu institūts (VRI) ir Copernicus vēstnieku un akadēmiju tīkla pārstāvis Latvijā. VRI skaidro programmas piedāvātās iespējas valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vajadzībām, organizē apmācību un informatīvos pasākumus. Kopš 2015.gada VRI sadarbojas ar Eiropas Kosmosa aģentūru un pielieto Copernicus satelītu datus dažādu vides un dabas resursu izpētei, novērtēšanai un modelēšanai.

Vairāk par VRI darbību Copernicus tīklos iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru iespējams uzzināt šeit.