Starptautiskā projektā WATERCHAIN mazinās Baltijas jūras piesārņojumu

Baltijas jūras piesārņojums ir aktuāla Eiropas līmeņa problēma. Lai ar to cīnītos, 2015.gada oktobrī uzsākts Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas pētnieku sadarbības projekts WATERCHAIN, kura mērķis ir mazināt bīstamo un barības vielu ieplūdes Baltijas jūrā.

"NASA/

WATERCHAIN projekta ietvaros tiks iegūta un apkopota zinātniskā informācija par pētāmajām ūdenstilpēm, kā arī izmēģināti un salīdzināti dažādi tehniskie risinājumi, lai samazinātu  barības un bīstamo vielu ieplūdes upēs, līdz ar to mazinot minēto vielu ieplūdi Baltijas jūrā. Ar iegūtajiem rezultātiem tiks iepazīstināti dalībvalstu iedzīvotāji. 

Projekta komanda vēlas panākt, lai ikviens pētniecības teritoriju iedzīvotājs apzinātos savas rīcības tiešu un netiešu ietekmi uz Baltijas jūru, un aizdomātos, ko katrs var darīt, lai uzlabotu tās ekoloģisko stāvokli. Gan bērniem, gan pieaugušajiem būs iespēja piedalīties projekta aktivitātēs, kā arī iegūt papildu informāciju sociālajos medijos. Projekta WATERCHAIN, kā arī iepriekš veikto pētījumu rezultātā tiks izveidota interaktīva labas prakses rokasgrāmata par rīcību, lai samazinātu kaitīgo vielu ieplūdes Baltijas jūrā no tās sateces baseina. Paredzams, ka projekts ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli.

Daugavas baseina ūdenstilpju izpēte un attīrīšanas metožu ieviešana praksē

Latvijā projekta ietvaros pētnieki no Rīgas Tehniskās universitātes un Vides Risinājumu institūta veiks Daugavas baseina ūdenstilpju -–Daugavas HES ūdenskrātuvju, Juglas, Ķīšezera, Mazā un Lielā Baltezera – izpēti. Daugava no visām Latvijas upēm Baltijas jūrā ienes visvairāk barības vielas, taču vēl joprojām trūkst visaptveroša zinātniska informācija par vielu izcelsmi un izplatību. Kombinējot tradicionālās ūdens ekosistēmu izpētes metodes ar modernām attālās izpētes zemes novērošanas metodēm, pētnieki noskaidros barības vielu izplatību un koncentrāciju pētāmajā teritorijā. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti piesārņojuma ieplūdes mazināšanas metožu un tehnoloģiju izstrādei un uzlabošanai. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, tiks izveidotas energoefektīvas un videi draudzīgas bioloģisko filtru sistēmas piesārņojuma mazināšanai.

"Satelīta

Lai attīstītu vienotu un ilgtspējīgu Baltijas jūras ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanas sistēmu nākotnē, līdzīga veida pētījumi un eksperimenti tiks veikti katrā no projekta dalībvalstīm. Rezultātā projekta komanda izstrādās labās prakses piemērus, kas pielāgojami visam Baltijas jūras reģionam. Sagaidāms, ka līdz 2023.gadam tiks samazināts barības un toksisko vielu ieplūžu apjoms Baltijas jūrā. Baltijas jūras ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanās pozitīvi ietekmēs gan ūdens ekosistēmu apdzīvojošos organismus, gan arī cilvēku dzīves kvalitāti.

Projektu “Eksperimentālo ūdenstilpņu pielietojums piesārņojuma ierobežošanai Baltijas jūrā” WATERCHAIN CB50 finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IVA 2014.-2020. Projektā ietvertas teritorijas Somijā, Ālandu salās, Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā.

Projektu koordinē Satakuntas Inženierzinātņu universitāte Somijā, bet Latvijā projekta aktivitātes veic Vides risinājumu institūts un Rīgas Tehniskā universitāte.

Papildu informācija pieejama projekta mājas lapā