Starptautiska ūdeņu pētnieku komanda izstrādās rokasgrāmatu piesārņojuma mazināšanai Baltijas jūrā

Šā gada 13. un 14. martā Vides risinājumu institūts organizēs divu dienu darbnīcu, kurā piedalīsies ūdeņu pētnieki no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas, lai liktu pamatus digitālai rokasgrāmatai piesārņojuma un barības vielu ieplūdes mazināšanai Baltijas jūrā.

"Landsat

Kopš 2015.gada starptautiska pētnieku komanda veikusi virkni pasākumus, lai novērtētu Baltijas jūrā ieplūstošo vielu sastāvu un apjomu, noteiktu to izcelsmes avotus uz sauszemes, kā arī testētu ekonomiski izdevīgas un videi draudzīgas noplūžu mazināšanas tehnoloģijas. Plānots, ka rokasgrāmata sastāvēs no vairākām daļām. Tajā būs iekļauta detalizēta informācija par kaitīgo un barības vielu noplūdes vietām uz sauszemes. Būs pieejami noplūžu mazināšanas tehnoloģiju testēšanas rezultāti, tai skaitā ūdens kvalitātes rādītāji un tehnoloģiju ekonomiskā analīze. Rokasgrāmatas izstrādātāji būs apkopojuši labās prakses piemērus ieplūžu mazināšanai, kā arī izstrādājuši ieteikumus un norādījumus – ko ikviens Baltijas jūras reģiona iedzīvotājs varētu darīt, lai mazinātu kaitīgo vielu ieplūdi jūrā un palīdzētu uzlabot tās ekoloģisko stāvokli.

Lai nodrošinātu rokasgrāmatas lietderību, tā būs pielāgota katras iesaistītās valsts un reģiona ekosistēmu īpatnībām un vajadzībām, līdz ar to sagaidāms, ka grāmata būs ērti lietojama valsts iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem, kā arī privāto zemju īpašniekiem. Tā būs pieejama angļu un visu iesaistīto valstu valodās.

Rokasgrāmata tiks izstrādāta ERAF Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG atbalstītā projekta “Rīcības pilota ūdens baseinos kā praktisks kaitīgo vielu ieplūdes mazināšanas rīks Baltijas jūrā”(WATERCHAIN) Nr. CB50 ietvaros.

Vairāk par pprojektu WATERCHAIN iespējams uzzināt šeit.