Straupes vēsturiskā centra izpēte

Straupe

Lauki, meži, apdzīvotas teritorijas nereti arī ūdeņi slēpj unikālas vēstures liecības par kuru esamību mūsdienās tikai nojaušam. Arī kartogrāfiskie materiāli daudzviet ir neprecīzi un ļauj tikai apjaust vēstures objektu agrākās atrašanās vietas. Veiksmīgi apvienojot moderno tehnoloģiju iespējas un vēsturnieku zināšanas, Vides risinājumu institūtam ir izdevies precīzi fiksēt viduslaiku pilsētas aizsardzības sistēmu, kas līdz mūsdienām saglabājusies Straupes pagasta centrā.

Mērķis

Gūt precīzāku izpratni par viduslaiku pilsētplānošanas principiem, fiksējot Straupes vēsturiskā centra aizsardzības sistēmu, tās robežas un vides objektus, izmantojot aviācijā bāzētu attālo izpēti.

VRI risinājumi

Lidojuma laikā skenēta Straupes pils teritorijas zemes virsma, lai noteiktu konkrētas zemes reljefa robežas, tādā veidā precīzi iezīmējot Straupes vēsturiskās aizsardzības sistēmas robežlīnijas.

Pielietotās metodes un tehnoloģijas

Straupes vēsturiskā centra skenēšanai izmantots aviācijā bāzēts LiDAR lāzerskeneris, kas spēj fiksēt zemes virsmu un uz tās esošos objektus augstas precizitātes trīsdimensiju koordinātās.

1.attēls. Straupes pilskalns ar aizsardzības grāvi un dīķu sistēmu. Digitālais reljefa modelis (DTM – Digital Terrain Model), reljefs bez veģetācijas.

Rezultāti

Datu analīzes rezultātā tika iegūts augstas izšķirtspējas digitāls reljefa modelis (DTM) un zemes virsmas modelis,  kuros iespējams saskatīt Straupes viduslaiku pilsētas vides objektus – Lielstraupes pils, aizsarggrāvju un dīķu sistēma, Braslas upe, Straupes osta, viduslaiku Straupes ceļi un tilti.

Raksts žurnālā “Ilustrētā Pasaules Vēsture”:

Projekta norise: 2012.gads

Projekta finansētājs: Vides risinājumu institūts

Projekts īstenots sadarbībā ar: vēsturnieku Gundaru Kalniņu, Mg.Hist.