Read more about the article Inovatīvas attālās izpētes metodes adaptēšana ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai un stāvokļa novērtēšanai
Randu

Inovatīvas attālās izpētes metodes adaptēšana ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai un stāvokļa novērtēšanai

Inovatīvas attālās izpētes metodes adaptēšana ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai un stāvokļa novērtēšanai Jebkuras sugas eksistencei dabā nepieciešami specifiski dzīves apstākļi, kas apmierina tās pamata vajadzības - barības vielas, dzīves…

Continue ReadingInovatīvas attālās izpētes metodes adaptēšana ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai un stāvokļa novērtēšanai

Zālāju ekosistēmu stāvokļa novērtēšana

Zālāju ekosistēmu stāvokļa novērtēšanas projekts "Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai" (GRASSSERVICE) LIFE12 BIO/LV/001130 Projekta teritorijās identificēts liels neizmantoto lauksaimniecības zemju īpatsvars, tai skaitā arī…

Continue ReadingZālāju ekosistēmu stāvokļa novērtēšana