HORIZON ScaleAgData

ES Zaļā kursa ietvaros ir noteikti skaidri mērķi konkurētspējīgākai un ilgtspējīgākai lauksaimniecībai. Tādēļ lauksaimniekiem, valdībām un citiem politikas veidotājiem ir jāpieņem datos balstīti lēmumi. Programmas "Apvārsnis Eiropa" projekta ScaleAgData mērķis…

Continue ReadingHORIZON ScaleAgData
Read more about the article IKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja
Alnis-vides-risinajumu-instituts

IKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu uz IKT (datiem) balstītu savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģiju, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanai starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību.

Continue ReadingIKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja
Read more about the article SentiLake – Sentinel-2 pakalpojums ezeru ūdens kvalitātes monitoringam
Attala-izpete-remote-sensing-senti-lake

SentiLake – Sentinel-2 pakalpojums ezeru ūdens kvalitātes monitoringam

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu uz IKT (datiem) balstītu savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģiju, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanai starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību.

Continue ReadingSentiLake – Sentinel-2 pakalpojums ezeru ūdens kvalitātes monitoringam
Read more about the article SentiGrass – zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze satelītu datos
Attālā-izpēte-remote-sensing-Sentigrass

SentiGrass – zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze satelītu datos

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu uz IKT (datiem) balstītu savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģiju, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanai starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību.

Continue ReadingSentiGrass – zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze satelītu datos