Telpiskās plānošanas speciālisti un ģeotelpiskie dati: paradumi, šķēršļi, iespējas

2023. gada vasaras beigās Vides risinājumu institūts (VRI) veica aptauju, kuras mērķis bija noskaidrot telpiskās plānošanas speciālistu pieredzi dažādu ģeotelpisko datu produktu izmantošanā. Viens no aptaujas fokusiem bija izprast tieši…

Continue ReadingTelpiskās plānošanas speciālisti un ģeotelpiskie dati: paradumi, šķēršļi, iespējas

FPCUP: Copernicus pakalpojumu izmantošanas veicināšana ainavu un telpiskās plānošanas speciālistu vidū

Nr. 2021-2-38 Mērķis Rast jaunas iespējas, kā iegūt informāciju par Zemes virsmu ainavu un telpiskās plānošanas kontekstā, izmantojot Copernicus datus un pakalpojumus, t.i., satelītu attēlu laikrindas. Darbs tiks veikts, balstoties…

Continue ReadingFPCUP: Copernicus pakalpojumu izmantošanas veicināšana ainavu un telpiskās plānošanas speciālistu vidū

EKA mācības par Zemes novērošanas datu lietošanu 2022

Lai veicinātu Zemes novērošanas datu izmantošanu zinātnes un tautsaimniecības attīstībā, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē, Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) sadarbībā Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un…

Continue ReadingEKA mācības par Zemes novērošanas datu lietošanu 2022
Read more about the article SentiLake – Sentinel-2 pakalpojums ezeru ūdens kvalitātes monitoringam
Attala-izpete-remote-sensing-senti-lake

SentiLake – Sentinel-2 pakalpojums ezeru ūdens kvalitātes monitoringam

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu uz IKT (datiem) balstītu savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģiju, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanai starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību.

Continue ReadingSentiLake – Sentinel-2 pakalpojums ezeru ūdens kvalitātes monitoringam
Read more about the article SentiGrass – zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze satelītu datos
Attālā-izpēte-remote-sensing-Sentigrass

SentiGrass – zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze satelītu datos

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu uz IKT (datiem) balstītu savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģiju, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanai starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību.

Continue ReadingSentiGrass – zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze satelītu datos