LIFE PeatCarbon

Purvu atjaunošana siltumnīcas efekta gāzu samazināšanai un oglekļa uzkrāšanai Baltijas jūras reģionā. Proj. nr. 101074396 Projekta akronīms: LIFE21 - CCM - LV - LIFE - PeatCarbon Projekta finansēšanas programma: Eiropas…

Continue ReadingLIFE PeatCarbon