Read more about the article IKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja
Alnis-vides-risinajumu-instituts

IKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu uz IKT (datiem) balstītu savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģiju, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanai starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību.

Continue ReadingIKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja

Lielo pārnadžu pārvietošanās modeļu izveide un analīze, izmantojot attālās izsekošanas metodi

Projekta mērķis ir, balstoties uz ilgstošā laika periodā ievāktiem datiem, izstrādāt lielo pārnadžu (aļņu, briežu) pārvietošanās modeli, kas kalpotu kā lēmumu pieņemšanas rīks dažādu tautsaimniecības nozaru (piemēram, ceļu būves, zemes izmantošanas plānošanas u.tml.) projektu izstrādei un realizācijai.

Continue ReadingLielo pārnadžu pārvietošanās modeļu izveide un analīze, izmantojot attālās izsekošanas metodi