GrassLIFE2: ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana

ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana Proj. nr. 101073829 Projekta akronīms: LIFE21 - NAT - LV - GrassLIFE2Projekta finansēšanas programma: Eiropas Komisijas LIFE programmaProjekta ilgums:…

Continue ReadingGrassLIFE2: ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana

Pirolizidīna alkaloīdu pārnese no nezālēm uz augsni un ārstniecības augiem

Nr. lzp-2022/1-0543 Pirolizidīna alkaloīdi (PA) ir sekundāri augu metabolīti, kas uzrāda hepatoksisku aktivitāti gan uz cilvēkiem, gan dzīvniekiem. PA saturs tiek atklāts jaunos produktos, tajā skaitā zāļu tējās, garšaugos un…

Continue ReadingPirolizidīna alkaloīdu pārnese no nezālēm uz augsni un ārstniecības augiem

LIFE LATESTadapt

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā Projekta numurs: 101074438Projekta akronīms: LIFE21-CCA-EE-LIFE LATESTadaptProjekta finanšu programma: Eiropas Komisijas LIFE Klimata rīcības programmaProjekta…

Continue ReadingLIFE LATESTadapt

LIFE PeatCarbon

Purvu atjaunošana siltumnīcas efekta gāzu samazināšanai un oglekļa uzkrāšanai Baltijas jūras reģionā. Proj. nr. 101074396 Projekta akronīms: LIFE21 - CCM - LV - LIFE - PeatCarbon Projekta finansēšanas programma: Eiropas…

Continue ReadingLIFE PeatCarbon

FPCUP: Copernicus pakalpojumu izmantošanas veicināšana ainavu un telpiskās plānošanas speciālistu vidū

Nr. 2021-2-38 Mērķis Rast jaunas iespējas, kā iegūt informāciju par Zemes virsmu ainavu un telpiskās plānošanas kontekstā, izmantojot Copernicus datus un pakalpojumus, t.i., satelītu attēlu laikrindas. Darbs tiks veikts, balstoties…

Continue ReadingFPCUP: Copernicus pakalpojumu izmantošanas veicināšana ainavu un telpiskās plānošanas speciālistu vidū

HORIZON ScaleAgData

ES Zaļā kursa ietvaros ir noteikti skaidri mērķi konkurētspējīgākai un ilgtspējīgākai lauksaimniecībai. Tādēļ lauksaimniekiem, valdībām un citiem politikas veidotājiem ir jāpieņem datos balstīti lēmumi. Programmas "Apvārsnis Eiropa" projekta ScaleAgData mērķis…

Continue ReadingHORIZON ScaleAgData