GrassLIFE2: ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana

ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana Proj. nr. 101073829 Projekta akronīms: LIFE21 - NAT - LV - GrassLIFE2Projekta finansēšanas programma: Eiropas Komisijas LIFE programmaProjekta ilgums:…

Continue ReadingGrassLIFE2: ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana
Read more about the article SentiGrass – zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze satelītu datos
Attālā-izpēte-remote-sensing-Sentigrass

SentiGrass – zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze satelītu datos

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu uz IKT (datiem) balstītu savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģiju, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanai starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību.

Continue ReadingSentiGrass – zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze satelītu datos

Zālāju ekosistēmu stāvokļa novērtēšana

Zālāju ekosistēmu stāvokļa novērtēšanas projekts "Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai" (GRASSSERVICE) LIFE12 BIO/LV/001130 Projekta teritorijās identificēts liels neizmantoto lauksaimniecības zemju īpatsvars, tai skaitā arī…

Continue ReadingZālāju ekosistēmu stāvokļa novērtēšana