Tapusi zinātniskā publikācija par jūrmalas zilpodzes pavairošanu

Februāra vidū zinātniskajā žurnālā “Horticulturae” dienasgaismu ieraudzījusi zinātniskā publikācija “Aizsargājamā ārstniecības auga Eryngium Maritimum L. pavairošana in vitro un adaptācija ex vitro”. Publikācijas autoru kolektīvu veido pētnieki no Vides risinājumu institūta, Nacionālā botāniskā dārza un SIA “Field and Forest”.

Publikācijā vētītas dažādas metodes jūrmalas zilpodzes (Eryngium maritimum L.) sēklu dezinfekcijai, in vitro pavairošanai un apsakņošanai, kā arī ex vitro adaptēšanai un adaptēšanai lauka apstākļos.

Ar publikāciju iespējams iepazīties šeit:

Apdraudēto ārstniecības augu pavairošanas tehnoloģijas tiek izstrādātas projekta “Audu kultūru pielietojuma izpēte apdraudēto ārstniecības augu sugu komerciālai pavairošanai” (Nr. 1.1.1.1/19/A/083) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. 

Vairāk par projektu ŠEIT