Telpiskās plānošanas speciālisti un ģeotelpiskie dati: paradumi, šķēršļi, iespējas

2023. gada vasaras beigās Vides risinājumu institūts (VRI) veica aptauju, kuras mērķis bija noskaidrot telpiskās plānošanas speciālistu pieredzi dažādu ģeotelpisko datu produktu izmantošanā. Viens no aptaujas fokusiem bija izprast tieši Copernicus datu produktu popularitāti. Kopumā tika saņemtas 28 atbildes, kas sniedza ieskatu telpiskās plānošanas speciālistu datu lietošanas paradumos 14 novados, 3 valstspilsētās un 2 plānošanas reģionos Latvijā.

Lai gan Copernicus datu produkti telpiskās plānošanas speciālistu vidū ir diezgan labi zināmi (vairāk nekā 44%), šajā nozarē tie tiek izmantoti samērā reti. Ceturtā daļa respondentu atzina, ka izmanto Copernicus satelītu datus un bāzes kartes, taču citus Copernicus datu produktus (Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) Pan-European components and Local components) izmantoja 1 vai neviens respondents. Tas nozīmē, ka ir vieta uzlabojumiem! Visticamāk zemo Copernicus produktu lietotāju īpatsvaru var skaidrot ar informācijas trūkumu par Copernicus datiem, kā arī ar plaisu starp plānotāju vajadzībām un funkcionalitāti, ko spēj nodrošināt pieejamie Copernicus produkti. Salīdzinot ar visvairāk izmantotajiem datu kopumiem (Latvijas gadījumā – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) nodrošinātajām ortofoto datu kopām), galvenā atšķirība varētu būt tieši telpiskā izšķirtspēja. Tomēr, ņemot vērā, ka Copernicus nodrošina datus ar ievērojami labāku laika izšķirtspēju, telpiskās plānošanas speciālisti nākotnē varētu apsvērt Copernicus satelītu datu lietošanu uzdevumos, kuros nav nepieciešama augstākā telpiskā izšķirtspēja.

Lielākā daļa respondentu izmanto datu produktus, lai pārlūkotu un pētītu datus par interesējošo teritoriju, kā arī lai salīdzinātu konkrētā laika posmā notikušās izmaiņas. Šajos darbos noteikti talkā var nākt arī Copernicus dati – ir daudz iespēju radīt jaunus datu produktus, kas automātiski nosaka izmaiņas starp datu slāņiem un izsaka tās absolūtās vai relatīvās vērtībās.

Ar ziņojuma saturu iespējams iepazīties šeit:

 

Partnerības pamatlīguma par Copernicus lietotāju piesaisti (FPCUP) aktivitātes “Copernicus pakalpojumu izmantošanas veicināšana ainavu un telpiskās plānošanas speciālistu vidū, FPCUP Nr. 2021-2-38″ ietvaros Latvijas telpiskās plānošanas speciālistiem tiks organizēts seminārs, kurā VRI speciālisti izklāstīs esošo Copernicus produktu iespējas un prezentēs jaunizveidotus Copernicus datu pilotproduktus, kas radīti tieši Latvijas telpiskās plānošanas speciālistu vajadzībām. Plašāka informācija par semināru būs pieejama VRI mājaslapā un sociālajos tīklos!

Vairāk par projektu ŠEIT.