Tiksies projekta Viva Grass starptautiskie partneri

No šā gada 25. līdz 27. novembrim Rīgā norisināsies EK LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Viva Grass” starptautisko partneru tikšanās. Tās mērķis ir apkopot projekta 2014.gada posma rezultātus.

"Purva

Sanāksmē piedalīsies Vides risinājumu institūta (VRI) pārstāvji, kā arī citi partneri no visām Baltijas valstīm: Baltijas Vides forums – Lietuva, Baltijas Vides forums – Latvija, Baltijas Vides forums – Igaunija, Latvijas Universitāte, Igaunijas Zinātņu universitāte, uzņēmums „Hnit-Baltic”. Tikšanās laikā partneri diskutēs un izvērtēs 2014.gada projekta rezultātus, kā arī noteiks nākamā projekta perioda prioritātes un vadlīnijas.

Partneri runās par vasaras periodā iegūtajiem pirmā posma projekta rezultātiem, galvenajiem pētniecības indikatoriem, metodoloģijas piemērotības aspektiem un potenciālajiem ilgtermiņa ietekmes faktoriem. Īpaša uzmanība sanāksmē tiks pievērsta projekta metodoloģijai, sociāli ekonomisko un sociālo procesu izpētei.  Rezultātā plānots identificēt potenciālos sķēršļus un pārskatīt kopējos uzdevumus nākamajiem projekta posmiem.

Projekta mērķis ir demonstrēt iespējas zālāju daudzfunkcionālai izmantošanai, kas kalpotu par pamatu lauku apvidu ilgtspējīgai un vietējās ekonomiskas attīstībai. Projekta aktivitātes tiks realizētas deviņās projekta parauga teritorijās Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, aptverot reģionāla, pašvaldības, privāta īpašuma un aizsargājamās teritorijas.

""

Papildu informācija par projektu