Ūdeņu pētnieku darbnīca Dabas Koncertzālē 2017

Piektdien, 30.jūnijā Burtnieku novada palieņu pļavās norisinājās Dabas Koncertzāle 2017, kuras ietvaros Vides risinājumu institūta ūdeņu pētnieku komanda kopā ar Burtnieku novada pašvaldību un makšķerēšanas entuziastu Māri Olti vadīja interaktīvu darbnīcu par augsnes dižsliekas lomu balto zivju ķeršanā, kā arī ezera barības ķēdi un apslēpto dzīļu noslēpumiem.

"Foto:

Burtnieku novadā norisinājās šī gada pēdējā Dabas Koncertzāle, kas bija veltīta 2017.gada bezmugurkaulniekam – augsnes dižsliekai (Lumbricus terrestris). Tās ietvaros dabas aizsardzības organizācijas, pētnieki un entuziasti vadīja 20 aizraujošas laboratorijas un darbnīcas, ļaujot apmeklētājiem tuvāk iepazīt šī gada Dabas Koncertzāles galveno varoni. Savukārt neilgi pēc saulrieta mūziķi un mākslinieki piedāvāja īpaši sliekai veltītas mūzikas, mākslas un video performances.

"Foto:

"Foto:

"Foto:

"Foto:

Kopš 2006. gada Dabas Koncertzāle pulcina tūkstošiem ģimenes, lai pievērstos konkrētai sugai dabā un caur to, pastiprinātu sapratni par dabas aizsardzības pasākumiem šīs sugas specifiskā biotopā. Dabas koncertzāles mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ES aizsargājamiem biotopiem un pareizu to apsaimniekošanu. Vides (angļu val. ambient) mūzikas koncerts „Dabas koncertzāle” top zinātnes un mākslas saskarsmē – zinātnieki, mūziķi, dzejnieki, fotogrāfi un filmu autori kopīgi veido izrādi, kuras galvenais varonis ir daba.