Vadošā pētniece par sumbru reintrodukcijas pieredzi savvaļas ainavu konferencē Ņūkāslas Universitātē

Sestdien, 28.martā Ņūkāslas Universitātes (Lielbritānija) organizētās konferences „Landscape, Wilderness and The Wild” ietvaros vadošā pētniece Anita Zariņa runās par Latvijas pieredzi sumbru (Bison bonasus (L.)) reintrodukcijā.

"Sumbri

Kādreizējais Latvijas klimats, dabas resursi un ainavas bijušas piemērotas tādiem lieliem zālēdājiem kā sumbrs. Šobrīd Eiropas sumbri ir ierakstīti Pasaules sarkanajā grāmatā un Latvijā tie atgriezti 2004.gadā Dabas parkā „Pape”, kura apkārtnē tie mitinās arī šobrīd.

Sumbriem ir būtiska loma ainavas un ekosistēmu procesu veidošanā. Tie sekmē bioloģiski daudzveidīgu pļavu veidošanos un tiešā vai netiešā veidā nodrošina tūkstošiem citu augu un dzīvnieku sugu eksistenci. Tomēr bieži sumbru lielā izmēra dēļ un, ņemot vērā, ka tie vairs nav ikdienišķa sastāvdaļa Latvijas ainavā, no vietējo iedzīvotāju puses tie tiek uzskatīti par bīstamiem. Latvijas pieredze liecina, ka tas var radīt sarežģījumus savvaļas un etnoainavas atjaunošanas ieviešanā.

Konference „Landscape, Wilderness and The Wild” norisināsies no 26. līdz 28. martam. Tās mērķis ir diskutēt, apmainīties ar zināšanām un pieredzi par jaunām idejām un iniciatīvām veidot un atjaunot savvaļas ainavas, uzsvērt to lomu un nozīmi sociālā un kultūras aspektā. Konferencē piedalīsies akadēmiķi, praktiķi, mākslinieki un citu jomu pārstāvji no dažādām pasaules valstīm. Konferences laikā dalībnieki runās un diskutēs par savvaļas un etnoainavām saistībā ar dabas aizsardzību, vides filozofiju, ainavu plānošanu, ainavu arhitektūru, kultūras ģeogrāfiju, literatūru, tēlotājmākslu, zinātni un citām disciplīnām.

Vairāk par konferenci