Video: Bioekonomikas inovācijas pārtikas ražošanā, biotehnoloģijās un ilgtspējīgā lauksaimniecībā

Vides risinājumu institūts (VRI) sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu (VPR) un bioekonomikas inovāciju attīstītāju tīklu Biobord 2. jūnijā organizēja starptautisku tiešsaistes pasākumu "Bioeconomy Forum: Innovation for Sustainable Food Production".

Foruma mērķis bija sniegt ieskatu ilgtspējīgas dabas resursu apsaimniekošanas un kvalitatīvas pārtikas ražošanas praksēs, kā arī sekmēt uzņēmēju, pētnieku un politikas veidotāju sadarbību. Tādējādi foruma organizatori plāno veicināt Latvijas lauku teritoriju attīstību. Pasākumā uzstājās starptautiski atzīti eksperti no Vācijas, Nīderlandes, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Latvijas. Viņi iepazīstināja ar jaunākajām pasaules tendencēm ilgtspējīgā lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, biotehnoloģijās un bioekonomikas inovācijās.

Noskaties semināra video prezentācijas (angļu valodā)!

Dr. Sergio Saia (Itālija), asociētais profesors Pizas Universitāte. Prezentācija: “Ceļā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību: izaicinājumi un iespējas”.

 

Dr. Stefan Meyer (Vācija), Zilās bioekonomikas klastera “Bioeconomy at Marine Sites” vadītājs. Prezentācija: “Ceļvedis zilās bioekonomikas attīstībai Ziemeļvācijā”.

 

Dr. Stacy Pyett (Nīderlande), programmas “Proteins for Life” vadītāja Vāgeningenas Universitātē. Prezentācija: “Šodienas un nākotnes tendences alternatīvo proteīnu jomā”.

 

Dr. Sirli Rosenvald (Igaunija), Pārtikas un fermentācijas tehnoloģiju centra produktu izstrādes un izpētes daļas vadītāja. Prezentācija: “Inovācijas alternatīvo proteīnu produktu un funkcionālo pārtikas produktu izstrādē”.

 

Prof. Baoru Yang (Somija), Pārtikas ķīmija un pārtikas produktu izstrāde, Turku Universitāte. Prezentācija: “Fermentācijas ietekme uz lupīnu un fava pupiņu piena sensorajām īpašībām”.

 

Svetlana Eskebaek (Zviedrija), uzņēmuma “Packbridge AB” attīstītāja. Prezentācija: “Iepakojumu tendences, ilgtspēja un inovācijas”.

 

Dr. Jānis Brizga, (Latvija), Latvijas Universitātes pētnieks, biedrības “Zaļā brīvība” vadītājs. Prezentācija: “Dzīves cikla novērtējums: teorija un prakse”.

Šogad norisinājās jau ceturtais bioekonomikas forums. Tas ir daļa no lielāka procesa – Vidzemes bioekonomikas ekosistēmas izveides. Pēdējo dažu gadu laikā VRI un VPR spēruši nozīmīgus soļus tās attīstībā, apzinot reģiona vērtīgos resursus, piesaistot inovācijas un pasaules līmeņa zināšanas. Abas organizācijas nostiprinājušas sadarbību starptautiskajā bioekonomikas attīstītāju tīklā Biobord. Vairāk par Biobord iespējams uzzināt Biobord.eu.

Bioekonomikas forums norisinājās projekta “Biobord atvērtā inovāciju platforma, kas savieno bioekonomikas izstrādātājus BJR” (ConnectedByBiobord) Nr. X2.006 ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas ietvaros un līdz finansē projekta partneri.