Video: Jaunās tehnoloģijas savvaļas un brīvās turēšanas dzīvnieku uzraudzīšanai

Ziemeļeiropas zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem pašlaik nav pieejama precīza un visaptveroša informācija par savvaļas un brīvās turēšanas dzīvnieku populācijām. Vides risinājumu institūts, apvienojot zināšanas un pieredzi ar ekspertiem no JAMK Lietišķo zinātņu universitātes (Somija), Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju universitātes (Norvēģija) un nodibinājuma Pro Civis (Polija), izstrādā jaunajās tehnoloģijās balstītu savvaļas un brīvās turēšanas apstākļos augošo dzīvnieku uzraudzīšanas metodi. Šobrīd izmantotās savvaļas un brīvās turēšanas apstākļos augošo dzīvnieku uzraudzīšanas un uzskaites metodes ir laika un resursu ietilpīgas. Iegūtā informācija nav pietiekami precīza un detalizēta. Tajā pašā laikā tradicionālās metodes apvienojumā ar jaunajām tehnoloģijām spēj sniegt daudz visaptverošāku un padziļinātāku ieskatu par savvaļā un ganībās notiekošo. Vides risinājumu institūts kopā ar JAMK Lietišķo zinātņu universitāti un Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju universitāti veikuši dažādus testus, lai novērtētu tādu jauno tehnoloģiju kā bezpilota lidaparātu pielietošanu savvaļas dzīvnieku uzskaitei un uzraudzīšanai. Šie testi īstenoti trijās valstīs – Latvijā, Somijā un Norvēģijā. Šajā video apkopoti testos gūtās mācības un secinājumi, ko pētnieki pielietos metodes tālākai attīstīšanai. VRI vadošais pētnieks Dr. Dainis Jakovels skaidro: “Bezpilota lidaparātu izmantošana ir daudzsološa pieeja savvaļas dzīvnieku uzraudzīšanai. Esam secinājuši – lai skaidri noteiktu šo metožu pielietošanas iespējas, priekšrocības un ierobežojumus, nepieciešams veikt papildu testus.” VRI plāno turpināt jaunajās tehnoloģijās balstītu savvaļas dzīvnieku uzraudzīšanas metodes izstrādi, sadarbojoties ar Biobord tīklu un bioekonomikas inovāciju attīstītājiem. Vairāk par Biobord tīklu uzzini šeit. Jaunajās tehnoloģijās balstīta savvaļas dzīvnieku monitoringa pieeja tiek izstrādāta “Biobord atvērtā inovāciju platforma, kas savieno bioekonomikas izstrādātājus BJR” (ConnectedByBiobord) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas ietvaros un līdz finansē projekta partneri.