Vides projektu grupas vadītājs Gatis Eriņš piedalīsies ūdeņu atjaunošanas konferencē Zviedrijā

Vides risinājumu institūta Vides projektu grupas vadītājs Gatis Eriņš no 22. līdz 24.septembrim piedalīsies Vindel River LIFE projekta ietvaros rīkotajā konferencē "Ūdeņu atjaunošana: ūdens teču atjaunošanas konference", kas norisināsies Likselē, Zviedrijā.

Konferences galvenais mērķis ir aktualizēt un izvērst starptautiska līmeņa diskusiju par būtiskākajiem ūdens teču atjaunošanas izaicinājumiem, iespējām un vēlamajiem nākotnes pētniecības attīstības virzieniem. Konferencē uzstāsies zinātnieki, ūdens ekosistēmu atjaunošanas speciālisti, valstu amatpersonas no Zviedrijas un visas Eiropas. Dažādu valsu pārstāvjiem tā ir laba iespēja iegūt un apmainīties ar zināšanām un pieredzi par aktuālajām pieejām upju biotopu atjaunošanā un multisektorālu (daba, vide, ūdens kvalitāte, zivju resursu u.c.) ietekmju problēmu risināšanu.   

Papildu informācija par konferenci