Visaptverošas ezeru izpētes misijas Latvijas un Igaunijas ezeros

""

Vides risinājumu institūts (VRI) sadarbībā ar pēcdoktorantūras pētnieci Katrit Karus no Igaunijas veikuši pirmās trīs lauka izpētes misijas Latvijas un Igaunijas ezeros, lai izstrādātu visaptverošu ezeru barības tīklu pētījumu, kas demonstrēs kāpuru populāciju nozīmību ekosistēmā.

"Lauka

Kopumā 2019. gada sezonā pētnieki organizēja izpētes misijas 8 ezeros. Šī pieredze ļāva novērtēt planktonu populāciju struktūras (visi planktoniskie organismi, kas varētu veidot zivju kāpuru pārtikas bāzi) un to, kā ūdens augi ezeros (dzīves vide zivīm) ietekmē zivju populācijas attīstību – zivju barības vielu krājumus, zivju izdzīvošanas iespējas un barošanās paradumus. Pirms pētniecības misiju uzsākšanas pēcdoktorantūras pētniece K.Karus atlasīja 8 interesējošos ezerus – 4 Latvijā (Riebiņu, Auciema, Laukezers, Varzgunes) un 4 Igaunijā (Akste, Nohipalo Valgjärv, Kaiavere, Prossa). No četrām lauka datu ievākšanas misijām, ko bija paredzēts veikt 2019. gada pavasara, vasaras un rudens sezonās, pētnieki veikuši ja trīs. Rudenī turpināsies darbs pie ceturtās kampaņas.

Lai atlasītu piemērotākos ezerus un izlemtu, kuri no tiem būs šim pētījumiem vispiemērotākie, 2019. gada maijā un jūnija sākumā pētnieki veica pārbaudes izpētes misiju. Šī procesa ietvaros pētnieki veica zivju populācijas pētījumus Akstas un Lekvas ezeros, lai iegūtu informāciju par zivju populācijas struktūru. Nolūkā noteikt interesējošo ezeru raksturojošās īpašības, pētnieki veica fizikāli ķīmiskos pētījumos. Rezultātā no ezeriem iegūti ūdens caurspīdīguma, temperatūras, izšķīdušā skābekļa satura, skābekļa koncentrācijas, vadītspējas, pH, fosfora un slāpekļa satura dati.

Bioloģisko rādītāju novērtēšanai pētnieki no ezeru piekrastes un atklātajiem ūdeņiem ievāca sekojošus paraugus – bacterio-, fito-, protozoo-(ciliātu un heterotropu nanoflorātu paraugi) un metazooplanktona paraugus. Kopumā no viena ezera vienā sezonā ievākti 10 planktona paraugi (2 apraugi katrā planktona grupā). Makrofītu pētījumi norisinājās visos izvēlētajos ezeros, pielietojot transekta metodi paraugu ņemšanas kvadrantos. Tādējādi bija iespējams izpētīt, kā makrofīti veido attiecības starp planktoniskajām populācijām un zivīm. Jaunu zivju populācijas (0+) pētīja, izmantojot standarta metodes (bangonets), kā arī pavisam inovatīvas pieejas – bezpilota lidaparātus. Izpētes procesā pētnieki testēja gan jauno tehnoloģiju iespējas, gan zivju kāpuru populāciju, apjomu un izveicību interesējošajos ezeros. Vēl bez šīm metodēm, pētnieki laboratorijas apstākļos analizēja vismaz 20 kāpuru paraugu kuņģa un zarnu saturu no katra ezera, lai pārbaudītu, vai tikko izšķīlušajam zivju kāpuram ir pieejams pietiekami liels barības vielu daudzums.  

Vasaras sezonas izpētes kampaņas norisinājās jūlija sākumā Latvijas ezeros un turpinājās līdz pat jūlija beigām Igaunijas ezeros. Līdzīgi kā pavasara sezonā pētnieki ievāca fizikāli ķīmiskos parametrus un veica planktonisko paraugošanu. Kopumā pētnieki ievāca 10 planktoniskos paraugus (2 katrā plankton grupā) katrā ezerā. Lai noteiktu zivju populācijas struktūru, pētnieki paraugu ievākšanai izmantoja Nordic tipa žaunacu tīklus. Savukārt jauno zivju populācijas (0+) pētīšanai visos ezeros izmantoja pludmales vadus, jo žaunacu tīkli nebija piemēroti maza izmēra zivju paraugošanai. Makrofītu izpētei pētnieki izmantoja tās pašas metodes, ko pavasara sezonā.

Līdz rudens sezonā pētnieki veikuši lauka datu ievākšanas kampaņu tikai Igaunijas ezeros. Pēc tam kampaņas turpināsies arī Latvijas ezeros. Tāpat kā pavasara un vasaras sezonās pētnieki ievāks fizikāli ķīmiskos parametrus, veiks planktonisko paraugošanu, makrofītu, kā arī jauno zivju paraugošanu un analīzi.  

Izpētes kampaņas norisinās projekta “Zivju barošanās paradumi ezeros ar dažādu planktoniskās barošanās tīkla uzbūvi un mainīgu veģetāciju” (MICROFISH) Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/18/301. Vienošanās ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta realizāciju Nr.1.1.2/16/I/001. Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" pētniecības pieteikumam “Zivju barošanās paradumi ezeros ar dažādu planktoniskā barošanās tīkla uzbūvi un mainīgu veģetāciju”; līdzfinansē Latvijas Valsts un Vides risinājumu institūts.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.