VRI aicina pieteikties klimata pārmaiņu hakatonam – Copernicus Hackathon & Climathon Riga 2018

2018.gada 26. oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrikā sāksies starptautisks 24 stundu hakatons «Copernicus Hackathon and Climathon Riga 2018», kura dalībnieki meklēs risinājumus satelītu datu izmantošanai viedā un klimatam draudzīgā pilsētu pārvaldīšanā. Pērn hakatonā radušās idejas pakāpeniski pārtop zaļā uzņēmējdarbībā.

""

«Copernicus Hackathon and Climathon» ir starptautiska iniciatīva, kas vienlaikus notiek visā pasaulē, radot tūkstošiem satelītu datos balstītu ideju un praktisku risinājumu klimata pārmaiņu izraisītām problēmām dažādās pasaules vietās. Rīgā starpdisciplinārām komandām būs jāatbild uz Cēsu, Jelgavas, Salacgrīvas un Liepājas pašvaldības vai arī pašu definētiem izaicinājumiem. 24 stundu laikā komandām būs jāizstrādā risinājums funkcionējoša prototipa līmenī. Veiksmīgāko risinājumu autori saņems iespēju attīstīt ideju uzņēmējdarbības atbalsta programmās «Copernicus Accelerator» un «Climate-KIC Greenhouse», kā arī citas balvas 3500 eiro apmērā.

Hakatonā aicināti piedalīties uzņēmēji, studenti, pētnieki un profesionāļi, kuru zināšanas var palīdzēt radīt novatoriskus risinājumus gudrai pilsētu pārvaldīšanai klimata pārmaiņu kontekstā. Dalībnieki varēs piedalīties lekcijās par pilsētu attīstību un pārvaldību un riska faktoriem jaunu produktu un pakalpojumu radīšanā, pasākuma īpašais viesis būs Eiropas Komisijas pārstāvis Thibaud Delourme. Nedēļu pirms hakatona notiks iesildīšanās pasākumi Cēsīs, Rīgā un Liepājā.

Dalībai hakatonā iespējams pieteikties līdz 19. oktobrim šeit.

«Copernicus Climathon 2017 Riga» par labāko risinājumu žūrija atzina viedās lauksaimniecības rīku, kas, pielietojot satelītu datus, palīdz noteikt, vai teritorija piemērota dažādu lauksaimniecības kultūru audzēšanai. «Ideja evolucionē,» saka Andis Kalvāns, viens no pērn uzvarējušās idejas autoriem. «Dažādu lauksaimniecības kultūru industriālai audzēšanai Latvijas lauki ir pārāk slapji, tas tiek risināts, lieko ūdeni novadot ar apakšzemes drenāžu sistēmu, kas nereti ir novecojusi, kartogrāfiskajos materiālos neprecīzi norādīta, bet jaunas drenāžas sistēmas izveide ir dārga. Izmantojot satelītdatus un klimata modelēšanu, iespējams novērtēt augsnes īpašības un ūdens «uzvedību» tajā un konsultēt zemes īpašniekus par ekonomiski pamatotu drenāžas sistēmu izveidi,» viņš stāsta, kā pilnveidojusies ideja. Darbs pie tās attīstības turpināts biznesa pirmsinkubatorā «RTU IdeaLAB». A. Kalvāns atzīst, ka hakatons palīdzējis saprast, kā ideju attīstīt tālāk. Turpinās arī citu ideju attīstība.

Hakatons notiks «Copernicus Hackaton» un Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC» programmās, to organizē Vides risinājumu institūts (VRI) un RTU Dizaina fabrika. RTU ir «Climate-KIC» pārstāvis Latvijā. «Copernicus» ir lielākā Zemes novērošanas programma pasaulē, tajā ir izveidota «Sentinel» satelītu flote. Tā nodrošina brīvpieejas optiskos, radara datus un aktuālu informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras un okeānu ekosistēmām. Hakatona dalībniekiem būs pieeja «Copernicus» satelītu un citiem brīvpieejas datiem. VRI ir «Copernicus Relay» un «Copernicus Academy» tīklu pārstāvis Latvijā.

Vairāk par hakatonu un Copernicus programmu iespējams uzzināt šeit.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.