VRI aicina uz bioekonomikas un digitalizācijas forumu

2019. gada 15. oktobrī Līgatnē, ZEIT pasākumu telpās norisināsies jau otrais bioekonomikai veltītais forums Vidzemē – "DIGITALIZĀCIJA BIOEKONOMIKAS ATTĪSTĪŠANAI".

""

Foruma mērķis ir iepazīstināt uzņēmējus un pašvaldību, augstskolu un zinātnisko institūciju vadītājus ar inovatīviem risinājumiem bioekonomikas vērtību ķēdes attīstīšanā, kā arī Eiropā un Latvijā pieejamiem digitalizācijas risinājumiem un iespējām.

Bioekonomika ir viena no nozīmīgākajām Latvijas attīstības jomām, kurā būtiska loma ir lauku teritorijām un reģioniem ar tajos esošajiem lauksaimniecības, pārtikas, ūdens un mežu resursiem. Tomēr arvien pieaugošā digitalizācija ir strauji mainījusi pasaules ekonomisko vidi – tiek radīta vide jaunu pakalpojumu radīšanai, izaicinot esošo tirgu.

Tehnoloģiju attīstībai, inovācijām un digitalizācijai ir būtiska nozīme esošo ražošanas procesu efektivitātes palielināšanā, ieviešot digitālus risinājumus izejvielu plūsmu pārvaldībai vai loģistikas koordinēšanai. Digitalizācija dod iespēju attīstīt jaunus bioproduktus, pakalpojumus un biznesa modeļus, optimizējot ražošanas izmaksas un samazinot tās ietekmi uz vidi, tādējādi veicinot konkurētspēju Eiropas un pasaules mērogā.

Foruma laikā liela uzmanība tiks vērsta uzņēmēju praktisko zināšanu papildināšanai par inovatīviem risinājumiem bioekonomikā, tostarp darbojoties eksperta vadībā. Savā pieredzē un zināšanās dalīsies gan starptautiski atzīti nozaru eksperti no Latvijas, gan praktiķi un inovatori no ārvalstīm.

Forumu organizē Vidzemes plānošanas reģions, Vides risinājumu institūts un starptautiskās reģionālās attīstības un plānošanas pētījumu centrs Nordregio (Zviedrija).

Forumā tiks nodrošināts tulkojums latviešu un angļu valodās. Dalība forumā – bez maksas.

Forumam iespējams pieteikties līdz 2019. gada 7. oktobrim plkst. 17.00, aizpildot anketu saitē Pieteikšanās: ej.uz/forumsbioekonomika.

Ierobežotā vietu skaita dēļ aicinām forumam reģistrēties 1 personu no viena uzņēmuma/organizācijas.

Jaunāko informācija par forumu un tā programmu būs iespējams uzzināt pasākuma Facebook lapā.

PROGRAMMA*

9.30 – 10.00
REĢISTRĀCIJA

10.00 – 10.05
PASĀKUMA ATKLĀŠANA

10.05 – 10.20
IEVADS LATVIJAS VIEDAJĀ SPECIALIZĀCIJĀ. KO MĒS VARAM DARĪT LABĀK, LAI ATBALSTĪTU INOVĀCIJAS?

10.20 – 10.40
KAS IR BIOEKONOMIKA? KĀ REĢIONS VAR KĻŪT PAR LĪDERI BIOEKONOMIKĀ?

10.40 – 11.10
UZŅĒMUMA VĒRTĪBU ĶĒDE

11.10 – 11.30
DIGITALIZĀCIJAS TENDENCES UN IESPĒJAS EIROPĀ
 

11.30 – 11.50

DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA; TENDENCES UN AIZSPRIEDUMI LATVIJĀ. AR KO SĀKT UN AR KO RĒĶINĀTIES?

11.50 – 12.30

PUSDIENAS

12.30 – 13.00
INOVĀCIJAS BIOEKONOMIKAS VĒRTĪBU ĶĒDĒ. NESTANDARTA RISINĀJUMI
 

13.00 – 15.30
PRAKTISKĀ DARBNĪCA

– Kas veido jūsu vērtību ķēdi?

– Kādas jaunas kombinācijas ir iespējamas?

– Kā savus resursus izmantot efektīvāk?

– Ko uzņēmumā var digitalizēt?

– Kādi ir digitalizācijas izaicinājumi?

– MVU un digitalizācija reģionā.

15.30 – 15.45
DIENAS KOPSAVILKUMS

15.45 – 17.00
TĪKLOŠANĀS & KONSULTĀCIJAS

*programma tiks papildināta un tajā iespējamas nelielas izmaiņas.

Bioekonomikas forums tik organizēts projektu "Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos" (RDI2CluB) un  “Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti (ecoRIS3)” ietvaros. Projektus finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālais attīstības fonds Interreg Baltijas jūras reģiona programmas un Interreg Europe programmas ietvaros, kā arī līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments, Nordregio un projekta partneri.

Papildu informācija: Santa Niedola, projekta “RDI2CluB” vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, santa.niedola@vidzeme.lv, +371 26674261, www.vidzeme.lv.

""