VRI aicina uz tiešsaistes pasākumu “Atkritumu otrā dzīve, pielietojot mākslu un izglītību”

Wasteart

Rīt, 26. janvārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 tiešsaistē norisināsies projekta WasteArt noslēguma pasākums “Atkritumu otrā dzīve, pielietojot mākslu un izglītību”. Tajā eksperti dalīsies ar piemēriem, kā, iesaistot māksliniekus un izglītības iestādes, iespējams samazināt mājsaimniecības atkritumu apjomu. Pasākumu organizē Vides risinājumu institūts kopā ar projekta WasteArt partneriem no Latvijas un Igaunijas.

Vides risinājumu institūts un projekta WasteArt partneri aicina pievienoties Facebook tiešsaistes pasākumam “Atkritumu otrā dzīve, pielietojot mākslu un izglītību”. Pasākumā eksperti no Latvijas un Igaunijas dalīsies savā pieredzē, kā, iesaistot skolas un māksliniekus, iespējams veicināt sabiedrības izpratni par atkritumu samazināšanu, to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, kā arī mainīt savus ieradumus, lai tie kļūtu videi draudzīgāki.

Pievienojies pasākumam projekta WasteArt Facebook lapā.

Pasākuma “Atkritumu otrā dzīve, pielietojot mākslu un izglītību” programma:

10.00 Pasākuma sākums un moderatora uzruna .

10:10 Ar kopējo projekta WasteArt ideju iepazīstinās tā vadošais partneris Vides risinājumu institūts, projektu vadītāja Guna Dātava (Latvija).

Atkritumi pēc to izmešanas neizgaist, tie krājas milzīgos kalnos un nesadalās vēl simtiem gadu. Vides risinājumu institūts (VRI) kopā ar projekta WasteArt partneriem triju gadu laikā strādājuši pie tā, lai rosinātu Latvijas un Igaunijas iedzīvotājus pārdomāt savus ikdienas lēmumus, mazināt saražoto atkritumu daudzumu, kā arī apsvērt atkārtotas izmantošanas un pārstrādes iespējas.

Atkritumu poligons Latvijā. Attēls: Roberts Āboltiņš.

Atkritumu poligons Latvijā. Attēls: Roberts Āboltiņš.

10.25 Par fondu “Let’s do it” un tā ilgtspējīgu darbību pastāstīs pārstāve Kadri Kalle (Igaunija)

Fonds “Let’s do it” 2008. gadā Igaunijā aizsāka akciju, kurā aicināja savas valsts iedzīvotājus veltīt vienu dienu apkārtējās vides sakopšanai. 50 000 Igaunijas iedzīvotāju iesaistījās šajā akcijā, piecās stundās sakopjot savu valsti. Pagājuši 11 gadi un Igaunijā aizsāktā akcija izaugusi par vienu no lielākajām pilsoniskajām kustībām Pasaulē – “World Cleanup Day” jeb Pasaules sakopšanas diena. 2020. gadā akcijā piedalījušies 11 miljoni cilvēku no 166 valstīm.

10.40 Par atkritumu otrreizējas izmantošanas iespējām, iesaistot izglītības iestādes, pastāstīs projekta WasteArt partneri – Maija Rieksta no Vidzemes plānošanas reģiona (Latvija) un Dagmāra Hoder no Tipu dabas skolas (Igaunija)

Latvijas skolotāju apmācības atkritumu audita izmantošanā, 2019. gada 29. janvārī. Attēls: Vides risinājumu institūts.

Latvijas skolotāju apmācības atkritumu audita izmantošanā, 2019. gada 29. janvārī. Attēls: Vides risinājumu institūts.

Pēdējos gados sabiedrības uzmanība īpaši pievērsta atkritumu šķirošanai, tomēr svarīgi iegaumēt atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju – pirmkārt, atteikties no liekā un neradīt atkritumus. Tikai pēc tam domāt, kā samazināt to, no kā nevaram atteikties, iegādāties vairākkārt izmantojamas lietas, nodot šķirojamo pārstrādei un pārējo – apglabāšanai poligonā.

Bērni ir mūsu nākotne, un viņi ir tie, kas var veicināt pārmaiņas savās ģimenēs. Skola ir vieta, kur bērni ne tikai iegūst zināšanas un attīsta prasmes, bet arī apgūst ieradumus, veido savu attieksmi un atbildību pret sevi un savām darbībām. Projekta WasteArt ietvaros izstrādāts atkritumu audita rīks – palīgs ceļā uz izpratni un atkritumu daudzuma samazināšanu. Tas ir metodisks materiāls skolām un bērnudārziem, kurā detalizēti skaidrots, kā skolotāju vadībā bērniem veikt atkritumu apjoma izvērtēšanas un samazināšanas aktivitātes. Tajā sniegti arī praktiski ieteikumi un piemēri, kā atkritumu audita aktivitāte sasaistīt ar mācību programmu. 14 izglītības iestādes Vidzemē un 12 Igaunijā jau šo rīku izmēģinājušas. Ikvienai skolai ir iespējams bez maksas lejupielādēt audita materiālus un izvērtēt arī savā skolā radītos atkritumus, lai rastu risinājumus kā šo apjomu iespējams samazināt.

Vairāk par atkritumu auditu lasi šeit.

11.15 Pārtraukums

11.25 Metodes un piemēri kā samazināt pārtikas atkritumu apjomu skolās un bērnudārzos – ar Latvijas Ekoskolu programmas pieredzi dalīsies tās koordinators Daniels Truškāns (Latvija).

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Ekoskolu programma Latvijas skolām sniedz iespēju iesaistīties starptautiskā uz rīcību orientētā mācību programmā „Ēdam atbildīgi!”. Šī programma iepazīstina skolēnus ar mūsdienu pārtikas problēmām un to globālo ietekmi ar viegli uztveramiem stāstiem un faktiem.

11.40 Par atkritumu otrreizējas izmantošanas iespējām izmantojot mākslu un amatniecību pastāstīs projekta WasteArt partneri – Vides risinājumu institūta projektu vadītāja Guna Dātava (Latvija), kuratore un mākslas rezidences MoKS vadītāja Evelyn Grzinich (Igaunija).

Izstādes “PROM no acīm, PROM no prāta” atklāšana Vides risinājumu institūta Zinātnes un mākslas centrā “Brūzis”, 2019. gada 1. jūnijā. Attēls: Mārcis Gaujenietis.

Izstādes “PROM no acīm, PROM no prāta” atklāšana Vides risinājumu institūta Zinātnes un mākslas centrā “Brūzis”, 2019. gada 1. jūnijā. Attēls: Mārcis Gaujenietis.

Projekta WasteArt ietvaros īstenota mākslas kampaņa “PROM no acīm, PROM no prāta”. Tajā piedalījās 17 mākslinieki no 9 valstīm, radot mākslas darbus no materiāliem, kas iegūti atkritumu laukos un mājsaimniecībās Latvijā un Igaunijā – saplīsušiem telefonu ekrāniem, vecas sadzīves tehnikas, mēbelēm, avīzēm, ēdiena, kodu kartēm un daudz kā cita. Izstādes mērķis bija akcentēt Baltijas reģionā aizvien pieaugošo atkritumu problēmu, kā arī aicināt uz atkritumiem paskatīties no cita skatu punkta – kā uz materiālu un resursu nākotnes attīstībai

Mākslas darbi variēja no diskrētām vīzijām un publiskas nepakļaušanās līdz pat metafiziskām pārdomām, dokumentāliem attēlojumiem un praktisku risinājumu meklējumiem. Divu gadu laikā izstāde paviesojusies sešos mākslas, kultūras un vides izglītības centros Latvijā un Igaunijā.

Vairāk par izstādi lasi šeit.

12.15 Ar savu pieredzi kā atkritumus iespējams izmantot mākslas darbu radīšanas procesā, dalīsies divi izstādes “PROM no acīm, PROM no prāta” mākslinieki – Timo Toots (Igaunija), Johanna Lohrengel (Latvija / Vācija).

12.35 Diskusija un pasākuma noslēgums.

Vairāk par pasākumu un aktualitātēm iespējams uzzināt projekta WasteArt Facebook lapā, Instagram kontā un YouTube kanālā.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

Pasākums norisinās projekta “Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt) Nr. Est-Lat 65 ietvaros, ko finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas Interreg V-A ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un projekta partneri.

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.