VRI apmācīs Baltijas valstu augstākā līmeņa vadītājus Zemes novērošanas jomā

Lai veicinātu valsts iestāžu un privāto organizāciju izpratni par Zemes novērošanas un attālās izpētes tehnoloģijām, datu sniegtajām iespējām un sociālekonomiskajiem ieguvumiem, Vides risinājumu institūts (VRI) izstrādās apmācību programmu un organizēs mācību sesijas augstākā līmeņa vadītājiem Latvijā un citās Baltijas valstīs.

""

Pasaulē lielākā Zemes novērošanas programma Copernicus radīta ar mērķi nodrošināt apkārtējās vides uzraudzību tās aizsardzības, gudras pārvaldības, sabiedrības drošības un klimata pārmaiņu seku mazināšanas nolūkos. Līdz ar Copernicus programmas ietvaros radīto jaunākās paaudzes satelītu floti Sentinel, Eiropas valstīm ir brīvi pieejami daudzveidīgi dati un aktuāla informācija par sauszemes, saldūdeņu, jūras un okeānu ekosistēmām. Nesaktoties uz pēdējos gados radītajiem atbalsta instrumentiem Copernicus datos balstītu pakalpojumu un produktu attīstīšanai, joprojām nepieciešams veikt būtisku ieguldījumu apmācībās, lai celtu gan valsts iestāžu, gan privāto organizāciju informētību par Copernicus programmu, tās datiem, informācijas produktiem un sociālekonomiskajiem labumiem.

Kopš 2017.gada sākuma, kad VRI kļuva par Copernicus vēstnieku Latvijā, institūts organizējis dažādas informatīva un praktiska rakstura aktivitātes, kas veicinājušas Copernicus datu un pakalpojumu izmantošanu Latvijas organizāciju vajadzībām. Turpinot šo ceļu, VRI uzsver, ka viens no atslēgas elementiem Copernicus programmas veiksmīgai attīstībai ir zinoši un labi izglītoti politikas veidotāji, uzņēmumu vadītāji un lēmumu pieņēmēji. Šajā nolūkā 2018.gada 16. jūlijā institūts noslēdzis līgumu ar Eiropas Kosmosa aģentūru par augstākā līmeņa vadītāju izglītošanu Zemes novērošanas jautājumos. Tā ietvaros VRI izstrādās un testēs moduļos balstītu apmācību programmu, organizēs pilotapmācības sesijas, izstrādās jaunus mācību materiālus un iesaistīs augstākā līmeņa vadītājus inovatīvu Zemes novērošanas datos balstītu pielietojumu kopradē.  

Apmācību izstrāde norisinās Eiropas Kosmosa aģentūras programmas “Eiropas sadarbības valstu plāns” atbalstītā projekta “Augstākā līmeņa vadītāju izglītošana Zemes novērošanas jautājumos” (ExpandEO) ietvaros.

Vairāk par ExpandEO projektu iespējams uzzināt šeit.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.