VRI dalās kosmosa projektu realizēšanas pieredzē

Šī gada 18. septembrī Vides risinājumu institūta (VRI) izpilddirektore Inese Suija-Markova uzstājās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) kopīgi organizētajā seminārā par integrēto kosmosa pielietojumu programmu – Integrated Applications Promotion Programme (IAP), kurā dalījās zināšanās un pieredzē par projektu īstenošanu saistībā ar satelītehnoloģiju pakalpojumiem un pielietojumu Latvijas tautsaimniecības vajadzībām.

Semināra mērķis bija Latvijas dalībniekiem sniegt priekšstatu par EKA piedāvāto IAP programmas būtību, finansējuma iespējām EKA Eiropas Sadarbības valsts plāna (ESVP) ietvaros un attīstīt jaunas projektu idejas. IAP programma atbalsta satelīttehnoloģiju demonstrācijas projektus – priekšizpētes izstrādi un pilotprojekta realizēšanu, sadarbojoties stelīttehnoloģiju pakalpojuma sniedzējiem, projektu izstrādātājiem un gala lietotājiem.

Sākot ar 2015.gadu VRI īsteno divus ESVP projektus, kurā simulē EKA satelīttehnoloģiju datus, kas pielietojami tādās jomās kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, ainavu plānošana, Baltijas jūras ekoloģijas izpēte u.c. VRI izpilddirekote I.Suija-Markova tika aicināta dalīties ar VRI pieredzi kā labās prakses piemēru ESVP projektu ideju attīstīšanā un realizēšanā.

VRI projektus paredzēts realizēt līdz 2017.gada maijam. To rezultātā tiks analizēta informācija par lauksaimniecības zemju izmantošanas un apsaimniekošanas praksi un dinamiku, Baltijas jūras ūdens kvalitāti, mežu klasifikāciju, to resursu apjomu, pieauguma dinamiku un vitalitāti, urbāno teritoriju izplatību, plūdu draudiem, mitrāju teritorijām, kā arī dažādu ekosistēmu bioloģisko daudzveidību.

Projektu rezultātā iegūtie dati un informācija ir svarīgs darba rīks tādām institūcijām kā Lauku Atbalsta dienests, Zemkopības ministrija, VAS “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un citām ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītām organizācijām.

""

 

VRI ESVP projektu mājas lapas pieejamas:

Sentisimulat

Sentibalt