VRI dalīsies zinātnes komunikācijas pieredzē ar Vācijas, Francijas un Polijas universitātēm

Vides risinājumu institūta (VRI) komanda sadarbībā ar Berlīnes Tehniskās universitātes (Vācija), Lilles Zinātnes un tehnoloģiju universitātes (Francija) un Ādama Mickēviča universitātes Poznaņā (Polija) pārstāvjiem uzsāk zinātnes komunikācijas apmācību programmu.

"VRI

Apmācību programmā ietilpst četras ar zinātnes komunikāciju saistītas apmācības. Katra no iesaistītajām organizācijām apņēmusies divu gadu laikā noorganizēt vienas apmācības, kas būs pieejamas gan programmā iesaistītajiem partneriem, gan citiem interesentiem. Apmācību tēmas organizācijas izvēlējušās, ņemot vērā savus labās prakses piemēros zinātnes komunikācijas jomā:

  1. pētniecībā balstītas apmācības / Ādama Mickēviča universitātes Poznaņā, Polija;
  2. zinātnes komunikācija, pielietojot koprades un kopdizaina metodes / Lilles Zinātnes un tehnoloģiju universitāte, Francija;
  3. e-rīku pielietošana projektu plānošanā un zinātnes komunikācijā / KUBUS, Berlīnes Tehniskā universitāte, Vācija;
  4. māksla un zinātne  / Vides risinājumu institūts, Latvija.

2018.gada decembrī KUBUS, Berlīnes Tehniskās universitātes telpās norisinājās pirmās apmācības. To laikā augstāk minēto organizāciju pārstāvji apguva dažādus digitālajā vidē pieejamus rīkus, ko iespējams pielietot projektu plānošanā, vadīšanā, augstākās izglītības mācību procesā un zinātnes komunikācijas aktivitāšu organizēšanā. 

"Projekta

Apmācību programma tie realizēta projekta “Inovāciju veicināšana zinātnes komunikācijā un augstākās izglītības mācību procesā” (Akronīms – Fire!, Nr. 2018-1-DE02-KA204-005208) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Erasmus+ programma, 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” ietvaros un līdzfinansē projekta partneri.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.