VRI etnobotānikas komanda uzsāk izpētes ekspedīciju sēriju Baltijā un Skandināvijā

Sadarbojoties ar Venēcijas Ca Foscari universitāti, Vides risinājumu institūta (VRI) etnobotānikas komanda igauņu pētnieces Prof. Dr. Renata Sõukand vadībā uzsākusi pētniecības ekspedīciju sēriju Baltijas un Skandināvijas valstīs. No 16. līdz 22. jūlijam norisinās sērijas pirmā ekspedīcija Lietuvā.

"Etnobotānikas

Ekspedīciju mērķis ir aptaujāt vietējos iedzīvotājus, lai izzinātu reģionu tradīcijas, kas piekoptas vairākās paaudzēs amatniecībā, svētku svinēšanā, kā arī savvaļas augu ievākšanā un izmantošanā medicīnā un pārtikā. 

"Instrumenti

"Svētvieta

Jau vairākus gadsimtus kā Baltijas, tā Skandināvijas sētās tiek piekopta savvaļas augu izmantošanas kultūra medicīnā. Lai gan augu izmantošana pārtikā un medicīnā laika gaitā sāk samazināties, tradīciju pierakstīšana un pielietošana ieņem būtisku lomu tautas tradīciju mantojumā. 

"Lietuvas

Ekspedīciju sērija norisinās H2020 programmas atbalstītā ERC projekta “DiGe – Ethnobotany of divided generations in the context of centralization” ietvaros, Grant Agreement n. 714874. 

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.