VRI ieguldījums Latvijas ceļā uz Eiropas Kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts statusu

2020. gada 24. jūnijā Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) padome apstiprināja Latvijas pievienošanos EKA asociētās dalībvalsts statusā, un 9. jūlijā pievienošanos ratificēja Saeima. Latvija uz šo statusu ir gājusi vairāk nekā 5 gadus, un Vides risinājumu institūts (VRI), ceļot valsts kompetenci Zemes novērošanas jomā, ir spēlējis nozīmīgu lomu šajā procesā.  

"Vides

Asociētās dalībvalsts statusa iegūšana Latvijas zinātniekiem un uzņēmējiem pavērs jaunas iespējas sadarbībai ar Eiropas kosmosa industrijas pārstāvjiem augsto tehnoloģiju jomā, kā arī sekmēs augstskolu pētniecības un studiju bāzes attīstību, tādējādi veicinot augtākas pievienotās vērtības tautsaimniecības attīstību Latvijā. Kosmosa tehnoloģiju piegādātā informācija un dati ir klātesoši ik uz soļa, tie pārklāj tādas jomas kā telekomunikācijas, satiksmi, civilo drošību, vides aizsardzību, klimata pārmaiņas, enerģētiku u.c.. Līdz ar iestāšanos EKA Latvija beidzot varēs pilnvērtīgi piedalīties to attīstīšanā un uzraudzībā ne tikai savas valsts, bet arī starptautiskā līmenī. Tāpat nozīmīga ir arī paredzamā ekonomiskā atdeve. Līdzšinējās 22 EKA dalībvalstīs pierādīts, ka no katra ieguldītā eiro kosmosa projektos ilgtermiņā iespējams iegūt pat desmitkārtīgu atdevi. 

Latvijai bija jāmēro garš nozares un kompetenču stiprināšanas ceļš, lai EKA to uzņemtu savā pulkā. Būtisks bija tādu starptautiska līmeņa uzņēmumu un pētniecības organizāciju kā VRI atbalsts un ieguldījums šajā ceļā. Latvijas sadarbība ar EKA aizsākās 2009. gadā, kad tika noslēgts sadarbības līgums. 2015. gadā EKA Latvijai piešķīra Sadarbības valsts statusu. Līdz ar šī statusa iegūšanu Latvijai tika dots uzdevums  5 gadu laikā, izmantojot EKA atbalstu,  attīstīt nepieciešamās kompetences un prasmes, lai 2020. gadā pierādītu spēju kļūt par pilntiesīgu EKA dalībvalsti. Beidzot tas ir izdevies!

"Vides

EKA Sadarbības valsts statusa laikā VRI bijis veiksmīgākais kosmosa industrijas spēlētājs Latvijā, specializējoties un ceļot Latvijas kompetenci Zemes novērošanas jomā. Piecu gadu periodā  EKA atbalstījusi 10 VRI projektus, tādējādi apliecinot VRI projekta nozīmību, inovatīvo garu un organizācijas konkurētspēju starptautiskā līmenī. Tostarp realizēti tādi projekti kā “Sentinel-2 satelītu datu simulēšana zemes virsmas / zemes lietošanas monitorēšanai, izmantojot aviācijā bāzētu hiperspektrālo attālo izpēti” (SentiSimuLat), “Zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze Eiropas Kosmosa aģentūras Sentinel-1 un Sentinel-2 satelītu datos" (SentiGrass) un citi. Arī šobrīd, sadarbojoties ar EKA, VRI ievieš vairākus projektus. Kā piemēram, “Sentinel-2 pakalpojumi regulārai ūdens kvalitātes uzraudzīšanai ezeros” (SentiLake), “Augstākā līmeņa vadītāju izglītošana Zemes novērošanas jautājumos" (ExpandEO) un citus.

"Lubāna

VRI aktīvi darbojies arī kosmosa industrijas popularizēšanā un kompetenču celšanā. 2019. gada oktobrī, piesaistot starptautisku pasniedzēju un Zemes novērošanas ekspertu komandu, VRI organizēja Latvijas augstākā līmeņa vadītāju apmācības “Zemes novērošanas un attālās izpētes risinājumi biznesa konkurētspējas stiprināšanai un stratēģisku lēmumu pieņemšanai”. 2016. gadā institūts kopā ar starptautisku pasniedzēju komandu organizēja EKA apmācību kursu par radara un optisko satelītu datu apstrādi un pielietojumiem.

2017. gadā Eiropas Komisija VRI piešķīra Copernicus (lielākā Zemes novērošanas programma pasaulē) vēstnieka un akadēmijas statusu. Kopš statusa saņemšanas institūts aktīvi organizējis dažāda veida kosmosa industrijas pasākumus – Copernicus Climathon Riga 2017; Copernicus Hackathon & Climathon Riga 2018; semināri par satelītu datu pielietošanu dažādu vides resursu izpētei un apsaimniekošanai u.c. Savukārt VRI pētnieki un speciālisti regulāri aicināti uzstāties kosmosa industrijas pasākumos dažādās pasaules valstīs.

Arī pēc EKA asociētās dalībvalsts statusa piešķiršanas Latvijai VRI turpinās īstenot projektus sadarbībā ar EKA. Uzkrātās zināšanas un prasmes Zemes novērošanas jomā ļaus VRI veidot jaunas sadarbības un konkurēt ar citām pētniecības organizācijām EKA dalībvalstu ietvaros. 

Vairāk par VRI kosmosa jomas projektiem un aktivitātēm iespējams uzzināt šeit.

Vairāk par VRI dalību Copernicus vēstnieku un akadēmiju tīklos iespējams uzzināt šeit.