VRI iepazīstina starptautisko limnoloģijas biedrību ar ezeru barības ķēžu izpētes rezultātiem

Vides risinājumu institūta (VRI) pēcdoktorante Katrit Karus aicināta piedalīties Starptautiskās limonoloģijas biedrības 35. kongresā. Tajā pētniece prezentēs Latvijas un Igaunijas ezeru barības ķēžu izpētes rezultātus.

Jau trīs gadus Vides risinājumu institūts īsteno visaptverošu ezeru izpēti Latvijas un Igaunijas ezeros. Pētījumam izvēlēti 4 ezeri Latvijā (Riebiņu ezers, Auciema ezers, Laukezers, Vārzgūnes ezers) un 4 ezeri Igaunijā (Akste ezers, Nohipalo Valgjärv ezers, Kaiavere ezers, Prossa ezers). Lai veidotu izpratni pat to, kā funkcionē ezeru barības ķēdes, pētnieki izmantojuši attālās izpētes un lauka pētījumu datu ievākšanas metodes. Pētījumā iegūtās zināšanas ļaus attīstīt ilgtspējīgus un zinātniskos datos balstītus lēmumus par Latvijas un Igaunijas ezeru apsaimniekošanu.

Elši (Stratiotes Aloides) Riebiņu ezerā. Šie augi signalizē, ka ezers ir eitrofs. Foto: K.Karus

Izpētes procesā pētnieki meklējuši saistību starp zivju kāpuru barošanās paradumiem un to dzīves vides piemērotību, tai skaitā ūdens augu pieejamību ezeros. Pētnieki vērtējuši arī planktonu populācijas ezeros un to daudzuma ieteikmi uz zivju barošanās paradumiem. Starptautiskās limonoloģijas biedrības 35. kongresā VRI pēcdoktorante Katrit Karus perzentēs pētījumā iegūtās zināšanas – kā ūdens augi ietekmē Latvijas un Igaunijas ezeru barības ķēdes un planktonu populācijas. Kongress norisināsies no 2021. gada 22. līdz 27. Augustam tiešsaistes platformā. Vairāk par kongresa programu un pieteikšanos uzzini šeit (pasākums angļu valodā).

Kaiavere ezers ar tam raksturīgo piekrastes zonu. Tajā mīt nozīmīgas augu sugas, kas veido piemērotu dzīvotni mazajām zivīm. Foto: K.Karus

Latvijas un Igaunijas ezeru barības ķēžu izpēte tuvojas noslēgumam. Pētījumā gūtās zināšanas un pieredzi plānots izmantot saziņai ar ezeru apsaimniekotājiem, kā arī turpmākai ezeru izpētei.

Latvijas un Igaunijas ezeru barības ķēžu izpēte norisinās projekta “Zivju barošanās paradumi ezeros ar dažādu planktoniskās barošanās tīkla uzbūvi un mainīgu veģetāciju” (MICROFISH) Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/18/301 ietvaros. Vienošanās ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta realizāciju Nr.1.1.2/16/I/001. Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2., līdzfinansē Latvijas Valsts un Vides risinājumu institūts.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.