VRI igauņu pētniece prezentē pētījuma rezultātus 10. Starptautiskajā Seklo ezeru konferencē

Šodien, 5. martā Vides risinājumu institūta (VRI) pēcdoktorante Katrit Karus piedalīsies 10. Starptautiskajā Seklo ezeru konferencē, kurā piedalīsies ar pētījuma rezultātiem par zivju barošanās paradumu atšķirībām ezeru piekrastēs un atklātā ūdens teritorijās.

"Raudas

Par pētījuma nozīmību stāsta igauņu pēcdoktorante Katrit Karus: “Mēs esam vieni no retajiem pētniekiem, kas veic ezeru barības ķēžu izpēti tik plašā un visaptverošā veidā. Saprotot to, kā barības ķēdes funkcionē ūdenstilpē, mums būs iespējams izprast mehānismus, kas ietekmē zivju kāpuru izdzīvošanas iespējas un citus nozīmīgus faktorus. Tā ir ļoti vērtīga informācija zivju krājumu apsaimniekošanai zivsaimniecībā.”

Izpēte norisinās 8 ezeros ar mērķi novērtēt planktonu populāciju struktūras (visi planktoniskie organismi, kas varētu veidot zivju kāpuru pārtikas bāzi) un to, kā ūdens augi ezeros (dzīves vide zivīm) ietekmē zivju populācijas attīstību – zivju barības vielu krājumus, zivju izdzīvošanas iespējas un barošanās paradumus. K. Karus pētījumam atlasījusi 8 ezerus – 4 Latvijā (Riebiņu, Auciema, Laukezers, Varzgunes) un 4 Igaunijā (Akste, Nohipalo Valgjärv, Kaiavere, Prossa).

Šis pētījums turpinās, bet K. Karus piedāvā ieskatu tā pirmajos rezultātos. Prezentācija veltīta asaru barošanās paradumiem pirmajās nedēļās pēc to izšķilšanās.

Izpēte norisinās projekta “Zivju barošanās paradumi ezeros ar dažādu planktoniskās barošanās tīkla uzbūvi un mainīgu veģetāciju” (MICROFISH) Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/18/301. Vienošanās ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta realizāciju Nr.1.1.2/16/I/001. Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" pētniecības pieteikumam “Zivju barošanās paradumi ezeros ar dažādu planktoniskā barošanās tīkla uzbūvi un mainīgu veģetāciju”; līdzfinansē Latvijas Valsts un Vides risinājumu institūts.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.