VRI izglīto augstākā līmeņa vadītājus Zemes novērošanas jomā

Vides risinājumu institūts (VRI) sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru un LR Izglītības un zinātnes ministriju sniedz atbalstu un izglīto augstākā līmeņa vadītājus par Zemes novērošanas datu un tehnoloģiju pielietošanas iespējām dažādās jomās – reģionālajā un pilsētplānošanā, mežsaimniecībā, lauksaimniecībā, jūras un ārkārtas situāciju uzraudzībā, kā arī dažādu dabas resursu novērtēšanā un apsaimniekošanā.

Zemes novērošana ir kļuvusi par svarīgu komponenti zinātniski pamatotu argumentu veidošanā, stratēģisku lēmumu pieņemšanā un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstīšanā. Neskatoties uz iespējām, ko attālā izpēte spēj sniegt jau tagad, publiskās pārvaldes un privātajā sektorā tās pielietojuma apjoms ir salīdzinoši zems. Politikas veidotājiem, uzņēmējiem un augstākā līmeņa vadītājiem trūkst zināšanu un izpratnes par Zemes novērošanas un attālās izpētes tehnoloģijām un pieejamo datu iespējām. Lai to veicinātu, VRI ir izstrādājis speciālu apmācību programmu, kas demonstrē attālās izpētes potenciālu kompleksu biznesa problēmu risināšanā un ilgtspējīgas attīstības plānošanā.

"Klikšķini

2019. gada oktobrī VRI Cēsīs organizēja pirmās augstākā līmeņa vadītāju apmācības “Zemes novērošanas un attālās izpētes risinājumi biznesa konkurētspējas stiprināšanai un stratēģisku lēmumu pieņemšanai”. To mērķis bija paplašināt Baltijas valstu politikas veidotāju, uzņēmumu vadītāju un lēmumu pieņēmēju izpratni par Zemes novērošanas un attālās izpētes datu un tehnoloģiju praktiskas pielietošanas iespējām. Pasaulē lielākās Zemes novērošanas programmas Copernicus ietvaros ir izveidota virkne jaunākās paaudzes satelītu Sentinel, kas nodrošina daudzveidīgus brīvpieejas datus un aktuālāko informāciju par sauszemes, saldūdeņu, jūras un okeānu ekosistēmām. Apmācību ietvaros ekspertu komanda pastiprinātu uzmanību pievērsa šo datu un tehnoloģiju iespējām uzņēmumu procesu efektivitātes paaugstināšanā, jaunu produktu un pakalpojumu attīstībā, kā arī stratēģisku lēmumu pieņemšanā.

Vairāk par apmācībām “Zemes novērošanas un attālās izpētes risinājumi biznesa konkurētspējas stiprināšanai un stratēģisku lēmumu pieņemšanai” iespējams uzzināt šeit.

VRI ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem. Kopš 2017.gada sākuma, kad VRI kļuva par lielākās Zemes novērošanas programmas Copernicus vēstnieku Latvijā, institūts organizējis dažādas informatīva un praktiska rakstura aktivitātes, kas veicinājušas Copernicus datu un pakalpojumu izmantošanu dažādu jomu vajadzībām. Turpinot šo ceļu, VRI uzsver, ka viens no atslēgas elementiem Copernicus programmas veiksmīgai attīstībai ir zinoši un labi izglītoti politikas veidotāji, uzņēmumu vadītāji un lēmumu pieņēmēji. Šajā nolūkā 2018.gada 16. jūlijā institūts noslēdza līgumu (Nr. 4000124506/18/NL/SC) ar Eiropas Kosmosa aģentūru par projekta “Augstākā līmeņa vadītāju izglītošanu Zemes novērošanas jautājumos” (ExpandEO) īstenošanu. Projektu vada Vides risinājumu institūts (VRI).

Vairāk par ExpandEO projektu iespējams uzzināt šeit.