VRI izmēģina fosfora filtrēšanas iekārtas eitrofikācijas mazināšanai Baltijas jūrā

""

Lielākā daļa Baltijas jūras veselības problēmas saistāmas ar eitrofikāciju – pārmērīgu barības vielu ieplūdi Baltijas jūrā, kas veicina intensīvu aļģu ziedēšanu. Eitrofikāciju izraisa dažādi faktori, tostarp viens no ietekmīgākajiem – fosfora ieplūde no lauksaimniecības zemēm.  Fosforu plaši izmanto mēslojumā, jo tas ievērojami palielina kultūraugu ražu. Lielākās Baltijas jūrā ieplūstošās upes tai piegādā līdz pat 20 000 tonnām fosfora ik gadu.

Lai mazinātu fosfora un citu bīstamo vielu ieplūdi Baltijas jūrā, 2018.gada vasarā Vides risinājumu institūts (VRI) sadarbībā ar Tallinas Tehnisko universitāti veica fosfora filtru izmēģinājumus lauksaimniecības zemju noteces grāvjos Latvijā un laboratorijas apstākļos Igaunijā. Filtra izmēģinājumu procesu ar paskaidrojumiem angļu valodā iespējams skatīt zemāk pievienotajā video:

 

 

Izmēģinājumu sākumā VRI pētnieki filtru iemontēja lauksaimniecības noteces grāvī Ogres novadā. Pēc divām nedēļām filtrs aizsērēja, līdz ar to ūdens plūsma apstājās. Lai noskaidrotu detalizētus filtra aizsērēšanas cēloņus, tālākie izmēģinājumi tika veikti Tallinas Tehnoloģiju universitātes laboratorijā, kurā pētnieki izmēģināja dažādus kopējā filtra un tajā iemontēto cauruļu dizainus. Laboratorijā iegūtās zināšanas tika izmantotas Ogres novadā uzsādītā filtra konstrukcijas uzlabošanai un tā turpmākās darbības nodrošināšanai. Izmēģinājumu rezultāti un secinājumi tiks izmantoti turpmāko lēmumu pieņemšanai par filtrēšanas iekārtu uzstādīšanu Baltijas jūras reģionā.

Fosfora filtrēšanas iekārtas izmēģinājumi tika veikti projekta “Rīcības pilota ūdens baseinos kā praktisks kaitīgo vielu ieplūdes samazināšanas rīks Baltijas jūrā” (Akronīms – WATERCHAIN) Nr. CB50 ietvaros. Projektu WATERCHAIN finansiāli atbalsta ERAF Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IVA 2014 – 2020 un līdzfinansē LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Vairāk par WATERCHAIN iespējams uzzināt šeit.