VRI izmēģina jaunās tehnoloģijas precīzākai savvaļas dzīvnieku uzskaitei

Jau vairāk nekā divus gadus Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki Latvijas mežos testē jauno tehnoloģiju iespējas savvaļā mītošo pārnadžu uzskaitei. Papildinot tradicionālās dzīvnieku uzskaites metodes ar jaunajām tehnoloģijām, iespējams ietaupīt resursus, kā arī pieņemt objektīvus un datos balstītus lēmumus par to daudzuma kontroli.

Līdz šim dzīvnieku uzskaitei izmantotas standarta metodes – pēdu uzskaite sniegā, dzīvnieku uzskaite pie barošanās un piebarošanas vietām, ekskrementu uzskaite ziemas periodā, kā arī dzīvnieku uzskaite pēc radīto bojājumu novērtējuma. Šīs metodes ir laika un resursu ietilpīgas, un ne vienmēr precīzi parāda reālo pārnadžu populāciju interesējošajā teritorijā.

Jau kopš 2019. gada Vides risinājumu institūta pētnieki savvaļas dzīvnieku uzskaitei izmēģina dažādus inovatīvus, tehnoloģijās balstītus risinājumus – pasīvos akustiskos sensorus jeb mikrofonu tīklus, bezpilota lidaparātus jeb dronus, kameru slazdus un briežu izsekošanu ar GPS raidītājiem. Ar jaunajām tehnoloģijām iegūstamie dati sniedz iespēju attālināti novērtēt Latvijas savvaļas dzīvnieku (aļņu, stirnu, briežu un mežacūku) populācijas.

Noskaties Latvijas reģionu televīzijas (ReTV) sižetu, kurā VRI vadošais pētnieks Dr. Dainis Jakovels kopā ar pētnieku un attālās izpētes speciālistu Jevgeniju Fiļipovu iepazīstina ar VRI pieredzi jauno tehnoloģiju pielietošanai savvaļas dzīvnieku uzskaitē.

Tehnoloģiju izmēģinājumi joprojām turpinās. VRI pētnieki piedalījās Eiropas Ģeozinātnes savienības Ģenerālajā asamblejā 2021, lai iepazīstinātu ar divām prezentācijām par pirmajiem pētījuma rezultātiem.

Pirmajā prezentācijā pētnieki klausītājus iepazīstināja ar rezultātiem, kas iegūti pēc bezpilota lidaparātu izmēģinājumiem pārnadžu uzraudzīšanai un populācijas uzskaitei (vairāk par savvaļas dzīvnieku uzskaiti izmantojot bezpilota lidaparātu tehnoloģijas uzzini šeit).

 

Otrajā prezentācijā pētnieki iepazīstināja ar Staltbriežu (Cervus elaphus) uzvedības izpētes un atbilstošu dzīvotņu modelēšanas rezultātiem (vairāk par savvaļas dzīvnieku izsekošanu ar GPS raidītājiem un to dzīvotņu modelēšanu lasi šeit).

 

Šobrīd savvaļas dzīvnieku izpēte turpinās ar kameru slazdu un GPS raidītāju datu ievākšanu un datu apstrādi. Lielākais izaicinājums ir šo datu apstrādes un ievākšanas procesu automatizācija. Tā ir īpaši svarīga ieguldīto cilvēku stundu un citu resursu samazināšanai. Pēdējā pētījumu sezonā VRI izmēģinās izveidotās datu ievākšanas, apstrādes un automatizācijas pieejas, lai spētu optimizēt pašreizējās dzīvnieku uzskaites metodes.

Jauno tehnoloģiju izmēģinājumi savvaļas dzīvnieku uzskaitē tiek veikti projekta “IKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja to ilgtspējīgai pārvaldībai” (Nr.1.1.1.1/18/A/146) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.