VRI izpilddirektore diskusijā par Latvijas iespējām kosmosa industrijas attīstībā.

Šodien, 5.maijā Eiropas Kosmosa izstādes „Space Expo” ietvaros VRI izpilddirektore Inese Suija-Markova piedalās izstādes valdības un parlamenta dienā, lai kopā ar deputātiem, ministriem un ministriju valsts sekretāriem diskutētu par Latvijas iespējām kosmosa industrijas attīstībā.

""

Lai veicinātu kosmosa nozares attīstību Latvijā, dažādu nozaru ietvaros jāveido izpratne par to, kā investīcijas un atbalsts kosmosa nozarei sniedz ieguldījumu augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu izstrādei, valsts ekonomikas attīstībai un konkurētspējas veicināšanai. VRI jau šobrīd ir viens no Latvijas un Eiropas kosmosa industrijas pārstāvjiem, tāpēc VRI izpilddirektore aicināta paust viedokli par tālākajiem kosmosa nozares attīstības virzieniem Latvijā, satelīta datu izmantošanas iespējām tautsaimniecībā un jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē.

Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Eiropas sadarbības valsts plāna ietvaros VRI uzsācis divu EKA satelītu  – Sentinel-2 un Sentinel-3 – datu simulācijas projektus. To rezultātā VRI attīstīs algoritmus, ar kuru palīdzību no satelītdatiem būs iespējams analizēt lauksaimniecības zemju izmantošanas un apsaimniekošanas praksi un dinamiku, novērtēt invazīvo sugu (piemēram, latvāņu) izplatību, meža resursu apjomu, to pieauguma dinamiku un mežaudžu vitalitāti, identificēt mitrāju teritorijas un novērtēt plūdu draudus, identificēt degradētās ekosistēmas un novērtēt dažādus ar bioloģisko daudzveidību saistītos aspektus. Projektu rezultāti būs tiešā veidā pielietojami Lauku Atbalsta dienesta, Zemkopības ministrijas, VAS „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un citu institūciju darbā.

"EKA

Eiropas Kosmosa izstāde no 30.aprīļa līdz 10.maijam norisinās Rīgā, Esplanādē. Tā sastāv no 13 interaktīviem stendiem, kur katrs stends ilustrē kā kosmosā balstītās tehnoloģijas un aplikācijas pielieto dažādās jomās. Stendā „Latvija un kosmoss” pieejama informācija par VRI tehnoloģijām un pētniecības sasniegumiem.

"Eiropas

„Space Expo” organizē Eiropas Komisija ar mērķi informēt Eiropas iedzīvotājus par ieguvumiem no kosmosa programmām uz Zemes, kā arī iepazīstināt izstādes apmeklētājus ar Eiropas kosmosa programmas sasniegumiem. Latvijā izstādi organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar bērnu zinātnes centru „Z(in)oo”

Apmeklētājiem izstāde pieejama bez maksas.

Vairāk par "Space Expo"