VRI izpilddirektore Inesi Suija-Markova: “Lai nu kas, bet trakuma un drosmes mums netrūkst!”

Līdz ar Vides risinājumu institūta (VRI) jaunās vizuālās identitātes atklāšanu piedāvājam interviju ar institūta izpilddirektori Inesi Suiju-Markovu. Par to, kā VRI radās, ar ko nodarbojas šobrīd, kādas ir bijuši pārdrošākās idejas un kā raksturojuma institūta komanda.

Seko mums arī sociālajos tīklos:

Facebook / Instagram / Twitter / LinkedIn

"Vides

VRI: Kur meklējami Vides risinājumu institūta aizsākumi?

Inese Suija-Markova (I.S.M): Vides risinājumu institūts “piedzima” 2008. gadā, un tā pirmsākumi meklējami uzņēmēja Gundara Skudriņa darbībā. Būdams tālredzīgs uzņēmējs un izprotot vides kvalitātes un dabas resursu arvien pieaugošo stratēģisko nozīmi, Gundars nolēma dibināt privātu zinātniskās pētniecības organizāciju.

Papildu pamudinājumu deva arī fakts, ka liela daļa lēmumu par dabas resursu apsaimniekošanu gan valsts, gan biznesa organizācijās tika pieņemti bez zinātniska un datos balstīta pamatojuma. Tajos trūka cēloņu – seku sakarību analīze. Piemēram, nesaudzīgi nosusinot purvus, ierīkojot grāvju tīklus vai iztaisnojot upju posms, ir jārēķinās, ka tuvākajā apkārtnē ir radīti labvēlīgi apstākļi plūdiem. Ja ezerā zied aļģes, tad ļoti iespējams, ka ir izjaukts ezera barības ķēdes līdzsvars. Savukārt mēģinājums iedarboties uz nepareizo ķēdes elementu būtu bezjēdzīga resursu tērēšana. Bija skaidrs, ka nepieciešams institūts, kas spēj nodrošināt visaptverošu situācijas analīzi, ņemot talkā dažādu jomu zināšanas un jaunākās tehnoloģijas

Institūta dibinātāja uzņēmējdarbība ir saistīta ar praktisko mežsaimniecību, lauksaimniecību un specializēto aviāciju. Varam droši teikt, ka esam izauguši no “gumijas zābakiem”, bet vienlaicīgi esam iemācījušies paraudzīties uz Zemi no putna lidojuma, tādējādi saskatot dabā notiekošo daudz dziļāk un plašākā mērogā. Šī institūta vēstures daļa iekodēta arī jaunajā logotipā. Institūtā mēs pētām dabas resursus – mežus, pļavas, ūdeņus, augus, to fizikālos parametrus un ķīmisko sastāvu, un darām to ar kosmosa tehnoloģiju palīdzību.

"Vides

VRI: Kādas tēmas aptver VRI?

I.S.M.: 2021. gadā Vides risinājumu institūtā aplūkojam satelītu un dažādu citu sensortehnoloģiju pielietošanas iespējas dabas resursu apsaimniekošanā. Šāda pieeja sevī ietver vairākas pētniecības tēmas. Arvien augošs virziens ir ārstniecības un aromātiskie augi. Pētām to audzēšanas un pārstrādes tehnoloģijas, augu izcelsmes izejvielu attīstību pārtikas, kosmētikas, farmācijas un citu nozaru vajadzībām. Samazinām atkritumu daudzumu ražošanas procesos un pārvēršam tos jaunās vērtības plūsmās. Attīstām klimatam draudzīgas lauksaimniecības prakses.

Turpinām nostiprināt savu ekspertīzi bioekonomikā. Ciešā sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un starptautiskajiem partneriem strādājām pie bioekonomikas attīstībai labvēlīgas vides veidošanas Vidzemē.

Strauji pilnveidojam arī Vides risinājumu institūta pētniecības infrastruktūru. Pēdējos pāris gados esam atvēruši četras jaunas laboratorijas – analītiskās ķīmijas laboratoriju, praktiskās entomoloģijas laboratoriju, mikrobioloģijas laboratoriju un laukaugu pētniecības laboratoriju. Ja atbrauksiet pie mums ciemos, tad redzēsiet, ka institūta pievārtē ir ierīkoti vairāki hektāri ar izmēģinājumu laukiem.

VRI: Kāda ir bijusi VRI trakākā vai pārdrošākā iniciatīva?

I.S.M.: Lai nu kas, bet trakuma un drosmes mums netrūkst! Rīsu audzēšanas uzraudzība Vjetnamā un praktiskās entomoloģijas laboratorijas izveide ir mūsu “svaigākās” iniciatīvas, bet pārdrošākā laikam ir bijusi Cēsu vecā alus brūža iegāde.

VRI: Kur smeļaties idejas jauniem pētījumiem?

I.S.M.: Atslēgas vārds ir “daudzveidība”, gan domāšanā, gan dažādu jomu zināšanu pieejamībā. Mums institūtā ir ļoti daudzveidīga komanda – biologi, ķīmiķi, agronomi, fiziķi, mežsaimnieki, informāciju tehnoloģiju speciālisti, vadības speciālisti, jauni un jau pieredzējuši speciālisti no dažādām valstīm. Turklāt mēs strādājam ciešā saiknē ar mežsaimniecības, lauksaimniecības un citu nozaru praktiķiem.

Daudzveidība, zinātkāre, prasme uzdod pareizos jautājumus un nepārtraukta mācīšanās ir mūsu atslēga jaunu ideju ģenerēšanā. Es esmu laimīga, ka mūsu komandā šis viss ir pieejams.

VRI: Kas vislabāk raksturo VRI komandu?

I.S.M.: VRI komandā ir drosmīgi, gudri un mācīties spējīgi kolēģi. Viņus visus raksturo ārkārtīgi augsta atbildības sajūta un pozitīva attieksme pret darbu un dzīvi kopumā. Tā ir komanda, kurai mirdz acis un no kuras staro milzīga enerģija. Vienlaicīgi jāatzīst, ka katrs pats par sevi mēs esam liela personība, katrs ar savu stingru viedokli. Mūsu profesionālajos strīdos dzimst patiesības, un šādā veidā mēs nemitīgi dzenam viens otru būt labākajam savā jomā.

VRI: Ko institūts paveicis līdz šim?

I.S.M.: Mēs esam pielikuši savas zināšanas un prasmes, lai Latvijā atjaunotu vairākas nozīmīgas dabas teritorijas – Dvietes palieni, augstos purvus, slapjos mežus un palieņu pļavas Ķemeru Nacionālajā parkā. Mēs aktīvi iestājāmies par to, lai Latvija kļūtu par Eiropas Kosmosa Aģentūras dalībvalsti. Es ļoti lepojos, ka pagājušā gadā mūsu komanda uzsāka pētījumu Vjetnamā, kas paredz izmantot satelītu datus rīsu audzēšanas procesa uzraudzībai Mekongas deltā. Šogad februārī mēs noslēdzām trīs gadus garu kampaņu, kuras laikā iesaistījām dažādas sabiedrības grupas atkritumu problemātikas mazināšanā. Tuvākajos mēnešos laidīsim tautā ilgi gaidītu recepšu grāmatu “Pļava”, kas tapusi sadarbībā ar šefpavāru Māri Jansonu. Tā es varētu turpināt uzskaitīt, jo šajos gados izdarīts ir ļoti daudz jēgpilnu darbu.

VRI: Ja mēs aizceļotu uz Vides risinājumu institūtu 2050. gadā, ko mēs tur ieraudzītu?

I.S.M.: Ļoti iespējams, ka 2050. gadā mēs audzēsim ārstniecības augus kādā kosmosa stacijā. Lielu daļu darbus, kurus mēs veicam šodien, pildīs roboti, bet institūta darbinieki turpinās radīt inovatīvus risinājumus, lai nākamās paaudzes dzīvotu kvalitatīvā, veselīgā vidē un būtu laimīgi.

VRI: Kāpēc VRI atrodas Cēsīs?

I.S.M.: Esam Vidzemē un Cēsīs tāpēc, ka uzskatām, ka arī reģionā var darīt lielas lietas. Ja tas, ko tu dari ir pieprasīts, jēgpilns un novērtēts, tad cilvēki ir gatavi sekot neatkarīgi no tā, vai darba vieta atrodas Rīgā vai reģionā. Tāpēc esmu pārliecināta, ka atraktīvs darba devējs var atrasties arī reģionā un sapulcināt ap sevi izcilu komandu. Turklāt Cēsis ir izcila vieta dzīvošanai. Te ir ļoti labas izglītības iestādes, izcils kultūras piedāvājums, tīra vide un radoša gaisotne.