VRI izpilddirektore uzstājas Copernicus vēstnieku un akadēmiju tīkla atklāšanas pasākumā Briselē

Šodien, 6.jūnijā Vides risinājumu institūta (VRI) izpilddirektore Inese Suija – Markova piedalās Eiropas lielākās Zemes novērošanas programmas Copernicus vēstniecību (Copernicus Relay) un akadēmiju (Copernicus Academy) tīkla atklāšanas pasākumā Briselē. Tā ietvaros viņa aicināta dalīties ar VRI labās prakses pieredzi Copernicus programmas pakalpojumu lietošanā un popularizēšanā dažāda veida auditorijām Latvijā.

""

2017.gada sākumā Eiropas Komisija Vides risinājumu institūtam piešķīra Copernicus vēstnieka un akadēmijas statusu. Vēstnieku un akadēmiju tīklā šobrīd iesaistījušās jau vairāk nekā 60 pasaules valstis, VRI tajā pārstāv Latviju. Līdz ar statusa saņemšanu institūta uzdevums ir koordinēt Copernicus programmas aktivitātes Latvijā, nodrošināt to atpazīstamību, skaidrot tās piedāvātās iespējas specifiskām reģiona un valsts sabiedrības un uzņēmējdarbības vajadzībām.

Copernicus vēstniecību un akadēmiju tīkls sekmēs starptautiska līmeņa ideju un labās prakses apmaiņu dažādu nozaru starpā, palīdzot tādām valstīm kā Latvija attīstīt kompetences Zemes novērošanas datu ievākšanā, apstrādē un pielietošanā. Latviešu pētniekiem, zinātniekiem un dažādu jomu speciālistiem būs iespēja apmeklēt lekcijas, praktiskās apmācībās, atvērtās diskusijas, seminārus u.c. veida aktivitātes, kurās varēs apgūt Copernicus datu un informācijas pielietojumu tādās jomās kā vides aizsardzība, pilsētplānošana, lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, medicīna, civilā aizsardzība u.c.

Vairāk par Copernicus programmu