VRI izsludina cenu aptauju "Ar aviāciju ievāktu augstas izšķirtspējas RGB attēlu piegāde"

2014.gada 30.septembrī Vides risinājumu institūts izsludināja cenu aptauju „Ar aviāciju ievāktu augstas izšķirtspējas RGB attēlu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. 25-08/3/01). Cenu aptauja tika rīkota Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta "Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās", projekta Nr. 1-08/356/2014 ietvaros. Cenu aptaujas beigu termiņš: 11.10.2014.

Ar cenu aptaujas tehnisko specifikācija var iepazīties šeit.