VRI izsludina cenu aptauju "Biotopu inventarizācija un apsaimniekošanas pasākumu apraksta sagatavošana"

2014.gada 24.novembrī Vides risinājumu institūts izsludināja cenu aptauju „Biotopu inventarizācija un apsaimniekošanas pasākumu apraksta sagatavošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. 25 – 08/3/01). Cenu aptauja tika rīkota Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta "Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās", projekta Nr. 1-08/356/2014 ietvaros. Cenu aptaujas beigu termiņš: 01.12.2014.

""