VRI izsludina cenu aptauju par Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana nodibinājumam un tā īstenoto projektu vajadzībām

Vides risinājumu institūts (VRI) izsludina cenu aptauju "Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana nodibinājumam un tā īstenoto projektu vajadzībām". Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI-22/2016/1.

Cenu aptaujas beigu termiņš: 2016.gada 5.aprīlis.

Darba izpildes laiks: no 2016.gada 7.aprīļa līdz 2021.gada 7.aprīlim.

Cenu aptaujas tehniskā specifikācija

Pieteikuma veidlapa