VRI izsludina cenu aptauju par Infografikas dizaina un maketa izstrādi

Vides risinājumu institūts (VRI) izsludina cenu aptauju "Infografikas dizaina un maketa izstrāde" Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.

Cenu aptaujas beigu termiņš: 2015.gada 24.jūlijs.

Tehniskā specifikācija pieejama šeit