VRI izsludina cenu aptauju par Kafijas pauzes nodrošināšanu Burtnieku ezera izpētes pasākumā

Vides risinājumu institūts (VRI) izsludina cenu aptauju "Kafijas pauzes nodrošināšana Burtnieku ezera izpētes pasākumā" Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.

Cenu aptaujas beigu termiņš: 2015.gada 27.jūlijs.