VRI izsludina cenu aptauju par Komandējumu pakalpojumu nodrošināšanu nodibinājumam un tā īstenoto projektu vajadzībām

Vides risinājumu institūts (VRI) izsludina cenu aptauju "Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana nodibinājumam un tā īstenoto projektu vajadzībām". Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem". Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI-22/2015/1.

Cenu aptaujas beigu termiņš: 2016.gada 7.janvāris.

Darba izpildes laiks: no 2016.gada 11.janvāra līdz 2021.gada 11.janvārim.

Cenu aptaujas tehniskā specifikācija pieejama šeit

Lai piedalītos cenu aptaujā, nepieciešams aizpildīt piedāvājuma veidlapu, kas pieejama šeit.

Aizpildīto veidlapu lūdzam nogādāt VRI birojā vai sūtīt uz sadaļā Kontakti norādīto e-pasta adresi.