VRI izsludina cenu aptauju par Laivas un motora noma zinātniskās grupas darbības nodrošināšanai projekta īstenošanas laikā

Vides risinājumu institūts (VRI) izsludina cenu aptauju "Laivas un motora noma zinātniskās grupas darbības nodrošināšanai projekta īstenošanas laikā" (Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/04) Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.

Cenu aptaujas beigu termiņš: 2015.gada 12.jūnijs.

Tehniskā specifikācija pieejama šeit