VRI izsludina cenu aptauju par projekta informatīvo plākšņu izgatavošanu

Vides risinājumu institūts (VRI) izsludina cenu aptauju "Informatīvo plākšņu izgatavošana" (Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/05) Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.

Cenu aptaujas beigu termiņš: 2015.gada 17.jūnijs.

Tehniskā specifikācija pieejama šeit