VRI izsludina cenu aptauju par Transporta pakalpojumu sniegšanu skolēnu transportēšanai uz Alūksnes ezeru

Vides risinājumu institūts (VRI) izsludina cenu aptauju "Transporta pakalpojumi skolēnu transportēšanai uz Alūksnes ezeru" Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.

Cenu aptaujas beigu termiņš: 2015.gada 9.oktobris.

Darba izpildes laiks: 2015.gada 12. oktobris.

Cenu aptaujas tehniskā specifikācija pieejama šeit