VRI izsludina cenu aptauju par Transporta pakalpojumu sniegšanu skolēnu transportēšanai uz Burtnieka ezeru

Vides risinājumu institūts (VRI) izsludina cenu aptauju "Transporta pakalpojumi skolēnu transportēšanai uz Burtnieka ezeru" Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.

Cenu aptaujas beigu termiņš: 2015.gada 2.oktobris.

Darba izpildes laiks: 2015.gada 5. oktobris.