VRI izsludina cenu aptauju par Viesnīcas pakalpojumi zinātniskās grupas nakšņošanai pie Alūksnes ezera projekta īstenošanas laikā

Vides risinājumu institūts (VRI) izsludina cenu aptauju "Viesnīcas pakalpojumi zinātniskās grupas nakšņošanai pie Alūksnes ezera projekta plānošanas laikā" (Iepirkuma identifikācijas Nr. VRI.25-09/5/03) Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansētā projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/006) īstenošanas ietvaros.

Cenu aptaujas beigu termiņš: 2015.gada 9.jūnijs

Tehniskā specifikācija pieejama šeit