VRI izsludina cenu aptauju par Zālājiem specifisku faktoru matemātisko datu analīžu un šo faktoru aprēķina vienādojumu izstrādi un aprēķinu veikšanu

Vides risinājumu institūts (VRI) izsludina cenu aptauju "Zālājiem specifisku faktoru matemātisko datu analīžu un šo faktoru aprēķina vienādojumu izstrāde un aprēķinu veikšana, aprēķinos izmantojot ar aviāciju ievāktus attālās izpētes datus un citas datu kopas" Eiropas Komisijas LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta "Integrates planning tool to ensure viability of grasslands" Nr.LIFE13 ENV/LT/000189 īstenošanas ietvaros.

Teritorijas, no kurām ievāktos datus nepieciešams izmantot analīzei, vienādojumu izstrādei un aprēķinu veikšanai: Cēsu novads, z/s "Šovītes" Dzērbenes pagasta, Vecpiebalgas novadā un Madlienas pagasts Ogres novadā. Iepirkuma priekšmeta darbu izpildes laiks ir 2015.gada 20.maijs. Cenu aptaujas piedāvājumus aicināts iesniegt līdz 2015.gada 25.martam.

Cenu aptaujas Tehniskā specifikācija

 

""

""