VRI izsludina cenu aptauju portatīvo datoru iegādei

Vides risinājumu institūts (VRI) izsludina cenu aptauju 2 portatīvo datoru iegādei. Iepirkums tiek organizēts Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IVA2014.-2020. līdzfinansētā projekta "Pillotteritoriju kā praktiska instrumenta pielietošana kaitīgu vielu ieplūdes samazināšanai Baltijas jūrā", reģ. Nr. CB50 īstenošanas ietvaros.

Cenu aptaujas beigu termiņš: 2016.gada 21.janvāris.

Darba izpildes laiks: no 2016.gada 26.janvāra līdz 2.februārim

Rīkojums par cenu aptauju un tehniskā specifikācija pieejama šeit